Actiegebaseerde uitbreidbaarheid gebruikt gestroomlijnde codescripts in Cloud Assembly om de uitbreidbaarheidsacties te automatiseren.

Actiegebaseerde uitbreidbaarheid biedt een lichte en flexibele runtime-engine-interface waarin u kleine scriptbare acties kunt definiëren en kunt configureren om te starten wanneer gebeurtenissen optreden die in uitbreidbaarheidsabonnementen zijn opgegeven.

U kunt deze uitbreidbaarheidsactiescripts van code in Cloud Assembly, of in uw lokale omgeving, maken en toewijzen aan abonnementen. Uitbreidbaarheidsactiescripts worden gebruikt voor een lichtere en eenvoudigere automatisering van taken en stappen. Zie vRealize Orchestrator-integratie in Cloud Assembly configureren voor meer informatie over het integreren van Cloud Assembly met een vRealize Orchestrator-server.

Actiegebaseerde uitbreidbaarheid biedt:

  • Een alternatief voor vRealize Orchestrator-werkstromen met kleine en herbruikbare scriptbare acties, voor lichte integraties en aanpassingen.
  • Een manier om actiesjablonen opnieuw te gebruiken die herbruikbare acties met parameters bevatten.
U kunt uitbreidbaarheidsacties maken door een aangepaste actiescriptcode te schrijven of een vooraf gedefinieerde scriptcode als ZIP-pakket te importeren. Actiegebaseerde uitbreidbaarheid ondersteunt de runtime-omgevingen Node.js, Python en PowerShell. De runtimes Node.js en Python zijn afhankelijk van Amazon Web Services Lambda. Daarom moet u een actief abonnement met Amazon Web Services Identiteits- en toegangsbeheer hebben en Amazon Web Services als eindpunt configureren in Cloud Assembly. Zie ABX: Serverless Extensibility of Cloud Assembly Services voor informatie over het aan de slag gaan met Amazon Web Services Lambda.
Opmerking: Uitbreidbaarheidsacties zijn specifiek voor een project.