In dit voorbeeld voegt u Puppet-configuratiebeheer toe aan een cloudsjablonen die op een vCenter-computerbron is geïmplementeerd met gebruikersnaam- en wachtwoordtoegang.

Deze procedure toont een voorbeeld van hoe u een voor Puppet ingeschakelde implementeerbare resource kunt maken waarvoor gebruikersnaam- en wachtwoordverificatie is vereist. Gebruikersnaam- en wachtwoordtoegang betekent dat de gebruiker zich vanaf de berekeningsresource handmatig moet aanmelden bij de primaire Puppet-machine om Puppet-configuratiebeheer aan te roepen.

Optioneel kunt u verificatie van externe toegang configureren waarmee het configuratiebeheer in een cloudsjabloon wordt ingesteld, zodat de computerbron de verificatie met de primaire Puppet-machine afhandelt. Als externe toegang is ingeschakeld, genereert de berekeningsresource automatisch een sleutel om aan wachtwoordverificatie te voldoen. Een geldige gebruikersnaam is nog steeds vereist.

Zie Cloudsjabloonvoorbeelden voor AWS Puppet-configuratiebeheer en Voorbeelden van cloudsjabloon voor vCenter Puppet-configuratie voor meer voorbeelden van hoe u verschillende Puppet-scenario's in Cloud Assembly-blueprints kunt configureren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Voeg een Puppet-configuratiebeheeronderdeel aan een vSphere-computerbron toe op het canvas voor de gewenste cloudsjabloon.
  1. Selecteer Infrastructuur > Beheren > Integraties.
  2. Klik op Integratie toevoegen en selecteer Puppet.
  3. Voer de juiste informatie in op de Puppet-configuratiepagina.
   Confguratie Beschrijving Voorbeeldwaarde
   Hostnaam Hostnaam of IP-adres van de primaire Puppet-machine Puppet-Ubuntu
   SSH-poort Secure Shell-poort voor communicatie tussen Cloud Assembly en de primaire Puppet-machine. (Optioneel) N.v.t.
   Geheim voor automatisch ondertekenen Het gedeelde geheim dat op primaire Puppet-machine is geconfigureerd en dat knooppunten moeten opgeven om certificaataanvragen voor automatische ondertekening te ondersteunen. Gebruikersspecifiek
   Locatie Geef aan of de primaire Puppet-machine zich in een privé- of publieke cloud bevindt.
   Opmerking: De implementatie in meerdere clouds wordt alleen ondersteund als er connectiviteit is tussen de berekeningsresource voor de implementatie en de primaire Puppet-machine.
   Cloud proxy Niet vereist voor publieke cloudaccounts, zoals Microsoft Azure of Amazon Web Services. Als u een vCenter-gebaseerd cloudaccount gebruikt, selecteert u de juiste cloud proxy voor uw account. N.v.t.
   Gebruikersnaam Secure Shell- en RBAC-gebruikersnaam voor de primaire Puppet-machine. Gebruikersspecifiek. YAML-waarde is '${input.username}'
   Wachtwoord Secure Shell- en RBAC-wachtwoord voor de primaire Puppet-machine. Gebruikersspecifieke YAML-waarde is '${input.password}'
   Sudo-opdrachten voor deze gebruiker gebruiken Selecteer deze optie om sudo-opdrachten voor de procidd te gebruiken. waar
   Naam Naam primaire Puppet-machine. PEMasterOnPrem
   Beschrijving
 2. Voeg de eigenschappen voor gebruikersnaam en wachtwoord toe aan de Puppet-YAML, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven.
 3. Zorg ervoor dat de waarde voor de eigenschap remoteAccess naar de Puppet-cloudsjabloon-YAML op authentication: username and password is ingesteld, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven.

Voorbeeld: YAML-code voor vCenter-gebruikersnaam en -wachtwoord

Het volgende voorbeeld toont de representatieve YAML-code voor het toevoegen van gebruikersnaam- en wachtwoordverificatie op een vCenter-berekeningsresource.

inputs:
 username:
  type: string
  title: Username
  description: Username to use to install Puppet agent
  default: puppet
 password:
  type: string
  title: Password
  default: VMware@123
  encrypted: true
  description: Password for the given username to install Puppet agent
resources:
 Puppet-Ubuntu:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   imageRef: >-
    https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova
   remoteAccess:
    authentication: usernamePassword
    username: '${input.username}'
    password: '${input.password}'
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: PEMasterOnPrem
   environment: production
   role: 'role::linux_webserver'
   username: '${input.username}'
   password: '${input.password}'
   host: '${Puppet-Ubuntu.*}'
   useSudo: true
   agentConfiguration:
    certName: '${Puppet-Ubuntu.address}'