U kunt uw actiestroom zo configureren dat een fout wordt gemeld bij specifieke fasen van de stroom met behulp van een foutenhandler-element.

Voor een foutenhandler-element zijn twee soorten invoer nodig:

 • Opgegeven foutbericht van de mislukte actie.
 • Actiestroominvoer.

Als een actie in uw stroom mislukt en de actie een foutenhandler-element bevat, wordt een foutbericht afgegeven met de melding dat de actie is mislukt. De foutenhandler is een actie op zich. Het volgende script is een voorbeeld van een foutenhandler die kan worden gebruikt in een actiestroom.

def handler(context, inputs): 
    
			errorMsg = inputs["errorMsg"]  
			flowInputs = inputs["flowInputs"]    

			print("Flow execution failed with error {0}".format(errorMsg))  
			print("Flow inputs were: {0}".format(flowInputs))    

		outputs = {    
				 "errorMsg": errorMsg,    
				 "flowInputs": flowInputs  
 }    

		return outputs

U kunt de geslaagde en mislukte uitvoeringen bekijken in het venster Actie-uitvoeringen.

In dit voorbeeld is de actiestroom stroom-met-handler, die een foutenhandler-element bevat, met succes uitgevoerd. Een van de acties in de stroom is echter mislukt, waardoor de foutenhandler een fout heeft gemeld.