Externe IPAM-leveranciers en -partners kunnen de IPAM SDK downloaden en gebruiken om een IPAM-integratiepakket te maken waarmee vRealize Automation de providerspecifieke IPAM-oplossing kan ondersteunen.

Het proces voor het maken en implementeren van een aangepast IPAM-integratiepakket voor vRealize Automation met behulp van de meegeleverde IPAM SDK wordt beschreven in het document Creating and Deploying a Provider-specific IPAM Integration Package for VMware Cloud Assembly. Zoals beschreven in het document, kunt u de meest recente VMware vRealize Automation Third-Party IPAM SDK downloaden van de site VMware Code. De volgende IPAM SDK-pakketten zijn beschikbaar:

werkstroom van objectaanroepen tussen Cloud Assembly en externe IPAM-provider

Voordat u de tijd neemt om een leverancierspecifiek IPAM-integratiepakket te maken met de IPAM SDK, controleert u of er al één bestaat voor vRealize Automation. U kunt zoeken naar een providerspecifiek IPM-integratiepakket op de website van uw IPAM-provider of in de VMware Marketplace.

Hoewel het voorbeeld Tutorial: Een providerspecifieke externe IPAM-integratie voor vRealize Automation configureren leverancierspecifiek is, bevat het ook nuttige naslaginformatie.