U kunt een externe IPAM-provider gebruiken om IP-adrestoewijzingen voor uw cloudsjabloonimplementaties te beheren. In deze tutorial wordt beschreven hoe u externe IPAM-integratie in vRealize Automation configureert met behulp van Infoblox als externe IPAM-provider.

In deze procedure gebruikt u een bestaand IPAM-providerpakket, in dit geval een Infoblox-pakket, en een bestaande uitvoeringsomgeving om een providerspecifiek IPAM-integratiepunt te bouwen. U configureert een bestaand netwerk en maakt een netwerkprofiel ter ondersteuning van de toewijzing van IP-adressen van de externe IPAM-provider. Tot slot maakt u een cloudsjabloon die wordt gekoppeld aan het netwerk en netwerkprofiel en implementeert u netwerkmachines met IP-waarden die zijn verkregen van de externe IPAM-provider.

Informatie over het verkrijgen en configureren van het IPAM-providerpakket en het configureren van een uitvoeringsomgeving die een clouduitbreidbaarheidsproxy opent om de integratie van de IPAM-provider te ondersteunen, wordt als referentie opgenomen.

De waarden die u in deze voorbeeldwerkstroom ziet, zijn voorbeeldwaarden. U kunt deze waarden niet identiek overnemen in uw omgeving. Denk er dus goed over na waar u uw eigen vervangingen zou maken om te voldoen aan de behoeften van uw organisatie.

videopictogram wordt weergegeven Als u wilt verwijzen naar een soortgelijk vRealize Automation-scenario dat een Infoblox IPAM-integratiewerkstroom in een video-indeling illustreert, raadpleegt u Infoblox IPAM Plug-in Integration met vRealize Automation / vRealize Automation Cloud.