U kunt de levenscyclussen van applicaties uitbreiden door uitbreidbaarheidsacties of vRealize Orchestrator-werkstromen met uitbreidbaarheidsabonnementen te gebruiken.

Met Cloud Assembly-uitbreidbaarheid kunt u een uitbreidbaarheidsactie of vRealize Orchestrator-werkstroom aan een gebeurtenis toewijzen met behulp van abonnementen. Wanneer de opgegeven gebeurtenis plaatsvindt, start het abonnement de actie of de werkstroom en worden alle abonnees hiervan op de hoogte gesteld.

Uitbreidbaarheidsacties

Uitbreidbaarheidsacties zijn kleine, lichte codescripts om een actie op te geven en te bepalen hoe die actie moet worden uitgevoerd. U kunt uitbreidbaarheidsacties importeren uit vooraf gedefinieerde Cloud Assembly-actiesjablonen of uit een ZIP-bestand. U kunt ook de actie-editor gebruiken om aangepaste scripts voor uw uitbreidbaarheidsacties te maken. Wanneer meerdere actiescripts in één script worden samengebracht, maakt u een actiestroom. Met actiestromen kunt u een reeks acties maken. Zie Wat is een actiestroom voor informatie over het gebruik van actiestromen.

vRealize Orchestrator-werkstromen

Door Cloud Assembly te integreren met uw bestaande vRealize Orchestrator-omgeving, kunt u werkstromen in uw uitbreidbaarheidsabonnementen gebruiken.