Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die worden uitgevoerd wanneer aan een voorwaarde is voldaan met een switch-element.

In sommige gevallen moet de voorwaarde gelijk zijn aan true om de actie uit te voeren. In andere gevallen, zoals in dit voorbeeld, moet aan parameterwaarden zijn voldaan voordat een actie kan worden uitgevoerd. Als aan geen van de voorwaarden is voldaan, mislukt de actiestroom.

version: 1
id: 1234
name: Test
inputs: ...
outputs: ...
flow: 
 flow_start:  
 next: forkAction 
forkAction: 
 fork:  
  next: [action1, action2] 
action1:  
  action: <action_name>
  next: action3
action3: 
  action: <action_name> 
  next: action4 
action4: 
  action: <action_name> 
  next: action7 
action7: 
  action: <action_name>
  next: joinElement       
action2: 
 action: <action_name>
 next: switchAction   
switchAction: 
 switch:   
 "${1 == 1}": action5  
 "${1 != 1}": action6
action5:  
 action: <action_name> 
 next: action8 
action6: 
 action: <action_name> 
 next: action8 
action8: 
 action: <action_name>
Opmerking: U kunt teruggaan naar een vorige actie door deze toe te wijzen als de next: actie. In plaats van next: flow_end om uw actiestroom te beëindigen kunt u bijvoorbeeld next: action1 invoeren om actie 1 opnieuw uit te voeren en de reeks acties opnieuw te starten.
De voorwaardelijke actiestroom gebruikt een switch-element om specifieke actiestromen en scripts uit te voeren wanneer aan een opgegeven voorwaarde wordt voldaan.

Verduidelijking van de positie van het switch-element op de afbeelding. Switch-element