Als Cloud Assembly-cloudbeheerder of -cloudsjabloonontwikkelaar gebruikt u het tabblad Resources om uw cloudresources te beheren. Het tabblad Resources fungeert als resourcecentrum waar u resources in de clouds kunt controleren, er wijzigingen in kunt aanbrengen en ze zelfs kunt vernietigen of verwijderen.

U kunt uw resources zoeken en beheren met de verschillende weergaven. U kunt de lijsten filteren, resourcedetails weergeven en vervolgens acties voor de afzonderlijke items uitvoeren. De beschikbare acties zijn afhankelijk van het resourcetype en het beleid voor dag 2.

Als u een Cloud Assembly-beheerder bent, kunt u ook gedetecteerde machines weergeven en beheren.

Als u uw resources wilt weergeven, selecteert u Resources > Resources.

Werken met de resourcelijsten

U kunt de resourcelijsten gebruiken om de volgende resourcetypen te beheren: machines, opslagvolumes, netwerken, load balancers en beveiligingsgroepen die deel uitmaken van uw implementaties. In de resourcelijst kunt u deze in resourcetypegroepen beheren in plaats van op implementaties.

 • Alle resources

  Bevat alle gedetecteerde, geïmplementeerde, gemigreerde en geonboarde resources die in de volgende secties worden beschreven.

 • Virtual machines

  Individuele virtuele machines. De machines kunnen deel uitmaken van grotere implementaties.

 • Volumes

  Opslagvolumes die zijn gedetecteerd of gekoppeld aan implementaties.

 • Netwerk en beveiliging

  Omvat netwerken, load balancers en beveiligingsgroepen.

Net zoals in de lijstweergave van implementaties kunt u de lijst filteren, een resourcetype selecteren, zoeken, sorteren en acties uitvoeren.

Als u op de resourcenaam klikt, kunt u met de resource werken in de context van de resourcedetails.

Figuur 1. Lijst op de pagina Resources

Schermafbeelding van de resourcepagina met het actiemenu waarin de beschikbare acties worden weergegeven die op de geselecteerde machine kunnen worden uitgevoerd.
 1. Filter uw lijst op basis van resourcekenmerken.

  U kunt bijvoorbeeld filteren op basis van project, cloudtypen, oorsprong of andere kenmerken.

 2. Zoek naar resources op basis van naam, accountregio's of andere waarden.
 3. Voer beschikbare acties voor dag 2 uit die specifiek zijn voor het resourcetype en de resourcestatus.

  U kunt bijvoorbeeld een gedetecteerde machine inschakelen als deze is uitgeschakeld. Of u kunt de grootte van een geonboarde machine wijzigen.

Naast de zoek- en filteropties op elke pagina bevat de pagina Alle resources een resourcetypekiezer waar u een filter kunt samenstellen voor alle resources.


Schermafbeelding van de pagina Alle resources met de tegel Resourcetype open en actief.

Lijst van beheerde resources op basis van oorsprong

U kunt het tabblad Resources gebruiken om de volgende typen resources te beheren.

Tabel 1. Oorsprong van resource
Beheerde resource Beschrijving
Geïmplementeerd

Implementaties zijn volledig beheerde workloads die geïmplementeerde cloudsjablonen of geonboarde resources zijn. De workloadresources kunnen machines, opslagvolumes, netwerken, load balancers en beveiligingsgroepen zijn.

U kunt uw implementaties in de sectie Implementaties of de sectie Resources beheren.

Gedetecteerd

Gedetecteerde resources zijn de machines, opslagvolumes, netwerken, load balancers en beveiligingsgroepen die het detectieproces heeft geïdentificeerd voor elke cloudaccountregio die u heeft toegevoegd.

Alleen Cloud Assembly-beheerders kunnen gedetecteerde resources zien en beheren in de sectie Resources.

Gemigreerd

Gemigreerde resources zijn de 7.x-implementaties die u heeft gemigreerd naar vRealize Automation. De gemigreerde resources kunnen machines, opslagvolumes, netwerken, load balancers en beveiligingsgroepen zijn. Gemigreerde resources worden beheerd zoals implementaties.

U kunt gemigreerde resources in de sectie Implementaties of de sectie Resources beheren.

Onboarden is voltooid

Geonboarde resources zijn gedetecteerde resources die u onder meer robuust vRealize Automation-beheer brengt. Geonboarde resources worden beheerd zoals implementaties.

U kunt geonboarde resources in de sectie Implementaties of de sectie Resources beheren.

Wat is de resourcedetailweergave

U kunt de resourcedetailweergave gebruiken om de geselecteerde resource dieper te bekijken. Afhankelijk van de resource kunnen de gegevens netwerken, poorten en andere informatie over de machine bevatten. De diepte van de informatie varieert afhankelijk van het type cloudaccount en de herkomst.

Als u het detailvenster wilt openen, klikt u op de resourcenaam of op de dubbele pijlen.

Figuur 2. Deelvenster met resourcedetails

Schermafbeelding van een resourcepagina met het detailvenster met de informatie die is verzameld over de geselecteerde machine.

Welke acties voor dag 2 kan ik uitvoeren op resources

De beschikbare acties voor dag 2 zijn afhankelijk van de oorsprong van de resource, het cloudaccount, het resourcetype en de status.

Tabel 2. Lijst van acties op basis van oorsprong
Oorsprong van resource Acties voor dag 2
Geïmplementeerd Welke acties beschikbaar zijn om op de resources uit te voeren, is afhankelijk van het resourcetype, het cloudaccount en de status. Zie Welke acties kan ik op Cloud Assembly-implementaties uitvoeren voor een gedetailleerde lijst.
Gedetecteerd

De beschikbare acties voor gedetecteerde resources zijn beperkt tot virtuele machines. Afhankelijk van de status kunt u de volgende acties uitvoeren.

 • Uitschakelen
 • Inschakelen

Aanvullende vSphere-actie voor virtuele machines.

 • Verbinding maken met externe console
Gemigreerd Gemigreerde resources hebben dezelfde beheeropties voor acties voor dag 2 als implementaties. Welke acties beschikbaar zijn om op de gemigreerde resources uit te voeren, is afhankelijk van het resourcetype, het cloudaccount en het beleid voor dag 2. Zie Welke acties kan ik op Cloud Assembly-implementaties uitvoeren voor een gedetailleerde lijst.
Onboarden is voltooid Geonboarde resources hebben dezelfde beheeropties voor acties voor dag 2 als implementaties. Welke acties beschikbaar zijn om op de geonboarde resources uit te voeren, is afhankelijk van het resourcetype, het cloudaccount en de status. Zie Welke acties kan ik op Cloud Assembly-implementaties uitvoeren voor een gedetailleerde lijst.