Als vRealize Operations Manager de verdeling van workloads niet zoals verwacht aanbeveelt, controleert u de details van de implementatieaanvraag in Cloud Assembly of vRealize Automation Service Broker.

 1. Ga naar Infrastructuur > Activiteit > Aanvragen en klik op de aanvraag.
 2. Bekijk de toewijzingsfasen in de details van de aanvraag.

  Zoek naar doelen die met of zonder succes zijn geïdentificeerd.

 3. Schakel Dev-modus in in de details van de aanvraag in de rechterbovenhoek.
 4. Volg het aanvraagpad om filterblokken te vinden.
 5. Klik op een filterblok en bekijk de volgende sectie.
  filterName: ComputePlacementPolicyAffinityHostFilter
   ˅ computeLinksBefore
   ˅ computeLinksAfter
   ˅ filteredOutHostsReasons
  Invoer Beschrijving
  computeLinksBefore Lijst met mogelijke hosts voor verdeling op basis van vRealize Automation-algoritmen.
  computeLinksAfter Geselecteerde host voor verdeling.
  filteredOutHostsReasons Berichten waarin wordt uitgelegd waarom een host is geselecteerd of geweigerd.

  Wanneer vRealize Operations Manager de host selecteert, wordt het volgende bericht weergegeven.

  advance policy filter: Filtered hosts based on recommendation from vROPS.