vRealize Automation en vRealize Operations Manager kunnen samenwerken om implementatieworkloads optimaal te verdelen.

U schakelt de verdeling van workloads in op het niveau van de op vSphere gebaseerde cloudzone. Alleen DRS-clusters (Distributed Resource Scheduler) van een cloudzone komen in aanmerking voor geavanceerde verdeling met vRealize Operations Manager.

  • vRealize Automation-plaatsing — de vRealize Automation-plaatsing-engine is gebaseerd op applicatie-intenties. Deze beschouwt taggebaseerde beperkingen, projectlidmaatschap en de gekoppelde cloudzones en affiniteitsfilters die zijn gerelateerd aan netwerk, opslag en computer. De verdeling van resources is afhankelijk van al deze factoren plus de aanwezigheid van andere, gerelateerde doelresources in dezelfde implementatie.

  • vRealize Operations Manager-plaatsing — vRealize Operations Manager houdt rekening met bewerkingsintentie voor een optimale plaatsing. Operationele intentie kan rekening houden met vroegere workloads en toekomstige taken, en voorwaardelijke voorspellingen.

    Wanneer u geavanceerde verdeling van belasting gebruikt, moet u vRealize Automation-tagging toepassen om zakelijke intentiebeslissingen te implementeren in plaats van de zakelijke intentie-opties van vRealize Operations Manager te gebruiken.

Wanneer u integreert met vRealize Operations Manager, blijft vRealize Automation het model van de applicatie-intentie en de bijbehorende beperkingen volgen om te filteren op doelverdeling. Vervolgens gebruikt deze de vRealize Operations Manager-aanbeveling om op basis van deze resultaten de plaatsing verder te verfijnen.

Bij afwezigheid van een aanbeveling

Als u geavanceerde verdeling van workloads inschakelt en vRealize Operations Manager-analyse geen aanbevelingen heeft, kunt u vRealize Automation configureren om terug te vallen op de standaardverdeling van de applicatie-intentie.