Voor Infoblox kunt u het aantal netwerken waarvoor gegevens worden verzameld, beperken tot alleen die netwerken die nodig zijn voor vRealize Automation-bewerkingen. Dit vermindert de hoeveelheid overgedragen gegevens en verbetert de systeemprestaties.

vRealize Automation verzamelt elke 10 minuten gegevens van het externe IPAM-systeem. Voor Infoblox kunt u op verschillende manieren filteren om slechts een subset van netwerken te detecteren en hiervoor gegevens te verzamelen die door vRealize Automation-bewerkingen worden gebruikt.

Als u gegevensverzameling wilt filteren voor netwerken die door Infoblox gegenereerde IP-adressen gebruiken, gebruikt u de volgende eigenschappen op het tabblad IPAM-integratie. De filtereigenschappen zijn beschikbaar wanneer u het externe IPAM-integratiepunt voor Infoblox maakt of bewerkt.

Deze filters zijn alleen beschikbaar met vRealize Automation 8.3 en hoger en met Infoblox-invoegtoepassing versie 1.3 en hoger (bijvoorbeeld Infoblox-invoegtoepassing versie 1.4).
Opmerking: Infoblox-invoegtoepassing versie 1.3 kan worden gebruikt met vRealize Automation 8.1 of 8.2, maar alleen in bepaalde situaties en met de nodige voorzichtigheid zoals is beschreven in het KB-artikel over de compatibiliteit van Infoblox 1.3 met vRealize Automation 8.x (82142).
 • Infoblox.IPAM.NetworkContainerFilter

  Filtert op netwerkcontainers.

 • Infoblox.IPAM.NetworkFilter

  Filter op netwerken.

 • Infoblox.IPAM.RangeFilter

  Filter op IP-adresbereiken.

Wees voorzichtig met het toepassen van deze gegevensverzamelingsfilters op netwerken waarvoor al gegevens zijn verzameld. Als u filters toepast om te voorkomen dat voor bepaalde netwerken gegevens worden verzameld, worden de netwerken waarvoor geen gegevens worden verzameld, beschouwd als overbodig en verwijderd uit vRealize Automation. De uitzondering hierop zijn netwerken die zijn gekoppeld aan vRealize Automation-subnetten. Netwerken waarvoor eerder gegevens werden verzameld maar die niet meer worden gedetecteerd en waarvoor geen gegevens meer worden verzameld, bijvoorbeeld omdat ze uit de taak voor het verzamelen van gegevens zijn gefilterd, worden verwijderd uit de vRealize Automation-database. Als de netwerken waarvoor eerder gegevens werden verzameld echter in gebruik zijn in vRealize Automation, worden ze niet verwijderd.

Deze filters worden als queryparameters toegepast in de zoekopdrachten voor de verschillende netwerkobjecten. U kunt alle zoekparameters gebruiken die door Infoblox worden ondersteund. U filtert op CIDR- of uitbreidbare kenmerken die zijn gebaseerd op reguliere expressies of exacte overeenkomsten. De indeling gebruikt de Infoblox WAPI-filtratie-indeling, zoals beschreven in Infoblox WAPI-documentatie. Methoden voor filtering op CIDR of uitbreidbare kenmerken worden weergegeven in de volgende voorbeelden:
 • Filter gebaseerd op CIDR voor netwerken en netwerkcontainers. Voorbeelden:
  • Exacte overeenkomst - Infoblox.IPAM.NetworkFilter: network=192.168.0.0
  • Vergelijken op uitbreidbaar kenmerk - Infoblox.IPAM.NetworkFilter: network~=192.168
 • Filter gebaseerd op CIDR voor IP-adresbereik. Voorbeeld:

  Vergelijken op reguliere expressie en netwerkweergavenaam - Infoblox.IPAM.RangeFilter: network~=192.168.&network_view=my_view

 • Filter op basis van uitbreidbare kenmerken voor netwerken, IP-bereiken en netwerkcontainers.
  Syntaxis gebruikt de indeling filter_name=* ext_attr= ext_attr_value. Voorbeelden:
  • Exacte overeenkomst - *Building=Data Center
  • Vergelijken op reguliere expressie met '~' - *Building~=*Center
  • Hoofdlettergevoelig vergelijken met ':' - *Building:=data center
  • Overeenkomst uitsluiten met '!' - *Building!=Data Center
  • Vergelijken op reguliere expressie (hoofdlettergevoelig en uitsluiten kunnen worden gecombineerd): *Building! ~:=Data Cent / *Building~:=center
 • Filter gebaseerd op CIDR- en uitbreidbaarheidskenmerken met behulp van de syntaxis uit de bovenstaande filtermethoden. Voorbeeld:

  network=192.168.&*Building=Data Center

Zie Infoblox Supported Expressions for Search Parameters en de Infoblox REST API Reference Guide voor meer informatie over het gebruik van uitbreidbaarheidskenmerken en reguliere expressies in deze eigenschappen.