U kunt Microsoft Azure-opstartdiagnose aanroepen en configureren vanaf een Azure-instantie in een cloudsjabloon. Daarnaast kunt u ook logboekanalyse configureren voor een instantie van een virtuele Azure-machine. De opstartdiagnose is een foutopsporingsfunctie voor virtuele machines in Azure die de diagnose van de opstartfouten van de virtuele machines mogelijk maakt. Met behulp van de opstartdiagnose kan een gebruiker de status van een virtuele machine controleren wanneer deze wordt opgestart, door seriële logboekinformatie en schermafbeeldingen te verzamelen.

Opstartdiagnose

Opstartdiagnose legt seriële logboekinformatie en schermafbeeldingen vast en deze moeten op de schijf worden opgeslagen. Er zijn twee typen schijven mogelijk: een beheerde Azure-schijf of een niet-beheerde schijf.

De YAML-eigenschap bootDiagnostics wordt ondersteund in Azure-cloudsjablonen. Wanneer deze eigenschap is ingesteld op true, wordt de opstartdiagnose ingeschakeld voor de toepasselijke implementatie van de virtuele Azure-machine.

In het volgende YAML-fragment ziet u een voorbeeld van hoe de bootDiagnostics-eigenschap wordt gebruikt.
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Azure_Machine_1:
  type: Cloud.Azure.Machine
  metadata:
   layoutPosition:
    - 0
    - 0
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   bootDiagnostics: true

Opstartdiagnose kan ook als een bewerking voor dag 2 worden aangeroepen voor een geïmplementeerde virtuele Azure-machine. Ga naar de pagina Implementaties in Cloud Assembly en selecteer de Azure-implementatie. In het menu Acties op deze pagina kunt u de opstartdiagnose desgewenst in- of uitschakelen.

Nadat u een cloudsjabloon hebt geïmplementeerd met opstartdiagnose ingeschakeld, geeft de pagina Cloud Assembly-implementaties aan dat de opstartdiagnose is ingeschakeld. Als u de opstartdiagnose wilt uitschakelen, klikt u op het menu Acties op de pagina Implementaties en selecteert u Opstartdiagnose uitschakelen.

Logboekanalyse

Logboekanalyse stelt u in staat om logboekquery's te bewerken en uit te voeren op basis van gegevens die door Azure Monitor-logboeken worden verzameld, en vervolgens de resultaten interactief te analyseren. U kunt query's voor logboekanalyse gebruiken om records op te halen die overeenkomen met specifieke criteria om trends en patronen te identificeren en verschillende gegevensinzichten te bieden. Door Logboekanalyse in te schakelen op een virtuele Azure-machine, zal die machine als gegevensbron fungeren.

Voordat u logboekanalyse in een Cloud Assembly-cloudsjabloon kunt configureren, moet u een werkruimte voor Azure-logboekanalyse maken en configureren. U kunt dit doen met de optie Virtuele machines in het Azure Monitor-menu. Zie de documentatie voor Microsoft Azure voor meer informatie.

Als u logboekanalyse wilt configureren, moet u de werkruimte-id en de werkruimtesleutel van Azure hebben. U kunt deze vinden op het tabblad Agentbeheer in Azure onder de Log Analytics-werkruimte.

In het volgende voorbeeld van een cloudsjabloon ziet u hoe logboekanalyse kan worden geconfigureerd met behulp van extensies.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Azure_Machine_1:
  type: Cloud.Azure.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   extensions:
    - autoUpgradeMinorVersion: true
     name: test-loga
     protectedSettings:
      workspaceKey: xxxxxxxxx
     publisher: Microsoft.EnterpriseCloud.Monitoring
     settings:
      workspaceId: aaaaaaaaa
     type: OmsAgentForLinux
     typeHandlerVersion: '1.0'

Nadat u een cloudsjabloon hebt geïmplementeerd met logboekanalyse ingeschakeld, kunt u deze in- of uitschakelen met de opties in het menu Acties op de pagina Cloud Assembly-implementaties voor de implementatie.