Als cloudbeheerder kunt u een Microsoft Azure-cloudaccount maken voor accountregio's waarop uw team vRealize Automation-cloudsjablonen gaat implementeren.

Zie End-to-end WordPress-toepassingsvoorbeeld om een voorbeeld te zien van hoe een Microsoft Azure-cloudaccount werkt in vRealize Automation.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het Microsoft Azure-accounttype en voer de inloggegevens en andere waarden in.
 3. Klik op Valideren.
  De accountregio's die aan het account zijn gekoppeld worden verzameld.
 4. Selecteer de regio’s waarin u deze resource wilt inrichten.
 5. Klik op Een cloudzone maken voor de geselecteerde regio's om efficiënt te werken.
 6. Als u tags moet toevoegen om een tagstrategie te ondersteunen, voert u mogelijkheidstags in. Zie Tags gebruiken om Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren en Een tagstrategie maken.

  videosymboolVoor meer informatie over hoe capaciteitstags en beperkingstags helpen bij het beheren van implementatieplaatsingen raadpleegt u de Beperkingstags en plaatsing-videotutorial.

 7. Klik op Opslaan.

resultaten

Het account wordt toegevoegd aan vRealize Automation en de geselecteerde regio's zijn beschikbaar voor de opgegeven cloudzone.

Volgende stappen

Maak infrastructuurresources voor dit cloudaccount.

Wanneer u een Azure-cloudaccount aan een cloudsjabloon toevoegt, kunt u ervoor kiezen om beschikbaarheidssets desgewenst opnieuw te gebruiken. Abonnementen hebben een limiet van 2000 beschikbaarheidssets en 25.000 virtuele machines. Het is daarom zinvol om beschikbaarheidssets waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Er zijn twee YAML-eigenschappen die u kunt gebruiken om te bepalen hoe implementaties beschikbaarheidssets gebruiken. Met de eigenschap availabilitySetName kunt u een beschikbaarheidsset opgeven die moet worden gebruikt. De tweede eigenschap is doNotAttachAvailabilitySet die standaard op onwaar is ingesteld. Als deze eigenschap op waar is ingesteld, maakt vRealize Automation de implementatie zonder beschikbaarheidsset.

U kunt geen implementatie maken zonder beschikbaarheidsset als u een load balancer gebruikt die aan de virtuele machine is gekoppeld.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe vRealize Automation zich gedraagt, afhankelijk van of een resourcegroep en een beschikbaarheidsset zijn opgegeven in de cloudsjabloon.

Een beschikbaarheidsset kan niet bestaan zonder deel uit te maken van een resourcegroep. De beschikbaarheidssets in een bepaalde resourcegroep moeten unieke namen hebben. Beschikbaarheidssets kunnen alleen dezelfde naam hebben als ze deel uitmaken van verschillende resourcegroepen.

Als u geen resourcegroepnaam opgeeft, maakt vRealize Automation een nieuwe resourcegroep. Dit houdt in dat een nieuwe beschikbaarheidsset ook moet worden gemaakt, zelfs als een naam wordt doorgegeven. De nieuwe set gebruikt de naam die wordt doorgegeven.

Tabel 1.
Resourcegroep opgegeven Beschikbaarheidsset opgegeven Resultaat
Nee Nee vRealize Automation maakt een nieuwe resourcegroep en een nieuwe beschikbaarheidsset voor de virtuele machine.
Ja Nee vRealize Automation hergebruikt een bestaande resourcegroep en maakt een nieuwe beschikbaarheidsset voor de virtuele machine.
Nee Ja vRealize Automation maakt een nieuwe resourcegroep en een nieuwe beschikbaarheidsset met de opgegeven naam.
Ja Ja vRealize Automation hergebruikt de bestaande resourcegroep. Als er al een beschikbaarheidsset met de opgegeven naam in die groep bestaat, wordt deze ook opnieuw gebruikt. Als er geen beschikbaarheidsset is met de opgegeven naam in de groep, wordt er een nieuwe met die naam gemaakt.

Cloud Assembly ondersteunt momentopnamen van Azure-schijven voor geïmplementeerde virtuele machines. Zie Werken met momentopnamen voor schijven van virtuele Microsoft Azure-machines in vRealize Operations Manager voor meer informatie.

Cloud Assembly ondersteunt verschillende opties voor opstartdiagnose voor Azure-implementaties. Opstartdiagnose maakt foutopsporing mogelijk bij virtuele Azure-machines en kan daarbij logboekinformatie en relevante schermafbeeldingen verzamelen. Zie Opstartdiagnose en logboekanalyse gebruiken met een virtuele Microsoft Azure-machine voor meer informatie.