U gebruikt een onboardingplan voor de workload om machines te identificeren waarvoor gegevens zijn verzameld van een cloudaccounttype in een doelgebied of datacenter, maar die nog niet door een Cloud Assembly-project worden beheerd.

Wanneer u een cloudaccount toevoegt dat machines bevat die buiten Cloud Assembly zijn geïmplementeerd, worden de machines niet door Cloud Assembly beheerd totdat u ze onboardt. Gebruik een onboardingplan om onbeheerde machines onder beheer van Cloud Assembly te brengen. U maakt een plan, vult het met machines en voert vervolgens het plan uit om de machines te importeren. Met behulp van het onboardingplan kunt u een cloudsjabloon maken en ook een of meer implementaties maken.

U kunt een of meer onbeheerde machines op één plan onboarden door machines handmatig te selecteren.

  • U kunt maximaal 3.500 onbeheerde machines in één onboarding-plan per uur onboarden.
  • U kunt maximaal 17.000 onbeheerde machines gelijktijdig in meerdere onboarding-plannen per uur onboarden.

Resources die beschikbaar zijn voor onboarding van de workload, worden weergegeven op de pagina Resources > Resource > Virtuele machines en hebben het label Discovered in de kolom Afkomst. Alleen machines waarvan gegevens zijn verzameld, worden weergegeven. Nadat u de machines heeft geonboard, worden deze als Deployed in de kolom Afkomst weergegeven. U kunt filteren op gedetecteerde of geïmplementeerde machines door op het filterpictogram te klikken.Resources voor virtuele machines

De persoon die het onboardingplan voor workloads uitvoert, wordt automatisch als eigenaar van de machine toegewezen.

Onboarding ondersteunt ook aangepaste eigenschappen voor onboarding, gekoppelde schijven, het wijzigen van implementatie-eigenaren en vSphere-netwerken.

  • Aangepaste eigenschappen - U kunt aangepaste eigenschappen instellen op het plan en op de afzonderlijke machineniveaus. Een aangepaste eigenschap die op machineniveau is ingesteld, overschrijft dezelfde eigenschap op planniveau.
  • Gekoppelde schijven - Als een machine niet-opstartbare schijven heeft, worden ze automatisch geonboard met de bovenliggende machine. Als u niet-opstartbare schijven wilt weergeven, klikt u op de machinenaam in het plan en navigeert u vervolgens naar het tabblad Opslag.
  • Implementatie-eigendom - Met onboarding kunt u de standaardeigenaar voor de implementatie wijzigen. Als u de eigenaar wilt wijzigen, selecteert u een implementatie op het tabblad Implementatie, klikt u op Acties > Eigenaar wijzigen, en selecteert u de gewenste gebruiker die aan het project is gekoppeld.

Voorbeelden van onboarding

Zie Voorbeeld: geselecteerde machines als één implementatie in Cloud Assembly onboarden voor voorbeelden van onboardingtechnieken.

Abonnementen op onboardinggebeurtenissen

Er wordt een Deployment Onboarded-gebeurtenis gemaakt wanneer u het plan uitvoert. Via de opties op het tabblad Uitbreidbaarheid kunt u zich op deze implementatiegebeurtenissen abonneren en er vervolgens acties op uitvoeren.

Na onboarding kunt u een project bijwerken als actie voor dag 2 voor geonboarde implementaties. Als u de actie Project wijzigen wilt gebruiken, moet het doelproject dezelfde cloudzoneresources gebruiken als de implementatie. U kunt de actie Project wijzigen niet uitvoeren op geonboarde implementaties waarin u wijzigingen hebt aangebracht na de onboarding.