In dit voorbeeld onboardt u twee niet-beheerde machines als één implementatie van Cloud Assembly en maakt u één cloudsjabloon voor alle machines in het plan.

Wanneer u een cloudaccount maakt, worden de gegevens van alle machines die eraan zijn gekoppeld, verzameld en vervolgens weergegeven op de pagina Resources > Resources > Virtuele machines. Als het cloudaccount machines heeft die buiten Cloud Assembly zijn geïmplementeerd, kunt u een onboarding-plan gebruiken om Cloud Assembly de machine-implementaties te laten beheren.

Opmerking: U kunt de naam van implementaties alleen wijzigen voordat ze worden geonboard. Na de onboarding wordt de optie Naam wijzigen uitgeschakeld.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar Infrastructuur > Onboarding.
 2. Klik op Nieuw onboardingplan en voer voorbeeldwaarden in.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Naam van plan VC-sqa-deployments
  Beschrijving Voorbeeld van onboardingplan voor AWS-machine voor OurCo-AWS-cloudaccount
  Cloudaccount OurCo-AWS
  Standaardproject

  WordPress

 3. Klik op Maken.
 4. Klik op het tabblad Implementaties van het plan op Machines selecteren, kies een of meer machines en klik op OK.

  Selecteer machines die moeten worden opgenomen in het onboardingplan voor de Cloud Assembly-workload.

 5. Selecteer Eén planimplementatie maken die alle machines bevat en klik op Maken.
 6. Klik op het selectievakje naast de nieuwe implementatienaam en klik op Cloudsjabloon...
 7. Klik op Cloudsjabloon maken in Cloud Assembly-indeling en voer een cloudsjabloonnaam in, of klik op Een bestaande cloudsjabloon toewijzen en selecteer de gewenste cloudsjabloon die u wilt toewijzen.
  Opmerking: Het toewijzen van cloudsjablonen aan geonboarde implementaties is alleen voor visuele pariteit voor eindconsumenten. Geonboarde implementaties zijn niet compatibel met cloudsjablonen.
 8. Klik op Opslaan.
  Selecteer een cloudsjabloon en klik op Opslaan
  Opmerking: Wanneer uw onboardingplan een vSphere-machine gebruikt, moet u de cloudsjabloon bewerken nadat het onboardingproces is voltooid. Het onboardingproces kan de vSphere-bronmachine en de bijbehorende machinesjabloon niet koppelen en de resulterende cloudsjabloon bevat de imageRef: "no image available"-vermelding in de cloudsjablooncode. De cloudsjabloon kan niet worden geïmplementeerd totdat u de juiste sjabloonnaam opgeeft in het veld imageRef:. Om het gemakkelijker te maken de blueprint te vinden en bij te werken nadat het onboardingproces is voltooid, gebruikt u de optie Naam van cloudsjabloon op de pagina Configuratie van cloudsjabloon van de implementatie. Registreer de automatisch gegenereerde cloudsjabloonnaam of voer een cloudsjabloonnaam van uw keuze in en noteer deze. Wanneer het onboardingproces is voltooid, zoekt en opent u de cloudsjabloon en vervangt u de vermelding "no image available" in het veld imageRef: door de juiste sjabloonnaam.
 9. Klik op het selectievakje voor Implementatienaam, klik op Uitvoeren en klik vervolgens opnieuw op Uitvoeren op de pagina Plan uitvoeren.
  De geselecteerde machines worden als één implementatie geonboard, met een bijbehorende cloudsjabloon.
 10. Open en onderzoek de cloudsjabloon door op de pagina Ontwerp > Cloudsjablonen te klikken en vervolgens op de naam van de cloudsjabloon te klikken.
 11. Open en onderzoek de implementatie door op de pagina Resources > Implementaties te klikken en vervolgens op de naam van de implementatie te klikken.