Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die paden samenvoegen en bijdragen aan dezelfde uitvoer.

version: "1"
action7:  
 action: <action_name>  
 next: joinElement   
action8:  
 action: <action_name>  
 next: joinElement           
joinElement:
 join: 
  type: all 
  next: action10  
action10:  
 action: <action_name>  
 next: flow_end   
Opmerking: U kunt teruggaan naar een vorige actie door deze toe te wijzen als de next: actie. In dit voorbeeld kunt u in plaats van next: flow_end bijvoorbeeld next: action1 invoeren om actie 1 opnieuw uit te voeren en de reeks acties opnieuw te starten.

Samenvoegingselement