Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die paden samenvoegen en bijdragen aan dezelfde uitvoer.

version: "1"
action7:  
 action: <action_name>  
 next: joinElement   
action8:  
 action: <action_name>  
 next: joinElement           
joinElement:
 join: 
  type: all 
  next: action10  
action10:  
 action: <action_name>  
 next: flow_end   
Opmerking: U kunt teruggaan naar een vorige actie door deze toe te wijzen als de next: actie. In dit voorbeeld kunt u in plaats van next: flow_end bijvoorbeeld next: action1 invoeren om actie 1 opnieuw uit te voeren en de reeks acties opnieuw te starten.
De samenvoegingsactiestroom het zorgt ervoor dat meerdere actiestromen weer kunnen worden samengevoegd in één algemene uitvoer.

Verduidelijking van de positie van het samenvoegingselement op de afbeelding. Samenvoegingselement