In deze stap sleept u een vCenter-machineresource naar een ontwerpcanvas en voegt u instellingen voor een VMware Cloud on AWS-implementatie toe in vRealize Automation.

Maak een cloudsjabloonontwerp dat u op beschikbare VMware Cloud on AWS-resources kunt implementeren.

Tenzij anders vermeld, zijn de stapwaarden die u in deze procedure invoert alleen bedoeld voor deze voorbeeldwerkstroom.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik op het tabblad Ontwerp en klik vervolgens op Nieuw.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Naam vmc-bp_abz
  Beschrijving 1
  Project VMC_proj-1_abz

  Dit is het project dat u eerder hebt gemaakt en de cloudzone ondersteunt die u ook eerder hebt gemaakt. Het project is nu aan de cloudzone gekoppeld, die zelf aan het cloudaccount en de regio van VMware Cloud on AWS is gekoppeld die u eerder heeft gemaakt.

 2. Sleep een vSphere-machineresource naar het canvas.
 3. Bewerk de volgende (vetgedrukte) cloudsjabloonresourcecode in de machineresource.
  formatVersion: 1
  inputs: {}
  resources:
   Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
     image: ubuntu-1604
     cpuCount: 1
     totalMemoryMB: 1024
     folderName: Workloads
  

  De image kan elke waarde zijn die geschikt is voor uw implementatiebehoeften.

  U moet de instructie folderName: Workloads aan de cloudsjabloonontwerpcode toevoegen om een VMware Cloud on AWS-implementatie te ondersteunen. De instelling folderName: Workloads ondersteunt de CloudAdmin-verificatiegegevens in de SDDC-omgeving van VMware Cloud on AWS en is vereist.

  Opmerking: hoewel de instelling folderName: Workloads in bovenstaand codevoorbeeld is vereist, kunt u deze direct toevoegen aan de cloudsjablooncode zoals hierboven is aangegeven of kunt u deze toevoegen in de gekoppelde cloudzone of het project. Als de instelling op meer dan een van deze drie plaatsen is opgegeven, is de prioriteit als volgt:
  • De projectinstelling heeft voorrang op de ontwerpinstelling van de cloudsjabloon en de instelling voor de cloudzone.
  • De instelling voor de cloudsjabloon overschrijft de instelling voor de cloudzone.

  Opmerking: u kunt desgewenst de instellingen cpuCount en totalMemoryMB vervangen door een vermelding voor flavor (grootte), zoals hieronder wordt weergegeven:

  formatVersion: 1
  inputs: {}
  resources:
   Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
     image: ubuntu-1604
     flavor: small
     folderName: Workloads
  

  Als de mapwaarde in de cloudzone is ingesteld op Workloads, hoeft u de folderName-eigenschap niet in te stellen in de cloudsjabloon, tenzij u de mapwaarde voor de cloudzone wilt overschrijven.

Volgende stappen

Vouw deze basiswerkstroom van VMware Cloud on AWS uit door netwerkisolatie toe te voegen. Zie Een geïsoleerd netwerk in een VMware Cloud on AWS-werkstroom in vRealize Automation configureren.