Om cloudaccounts in vRealize Automation te configureren en te gebruiken, controleert u of u over de volgende verificatiegegevens beschikt.

Vereiste inloggegevens voor het cloudaccount

Om het volgende te doen... U moet...

U registreren voor en aanmelden bij Cloud Assembly

Een VMware-id.

 • Stel een My VMware-account in met uw zakelijke e-mailadres.

Verbinding maken met vRealize Automation-services

HTTPS-poort 443 open voor uitgaand verkeer met toegang via de firewall naar:
 • *.vmwareidentity.com
 • gaz.csp-vidm-prod.com
 • *.vmware.com

Zie VMware Ports and Protocols voor meer informatie over poorten en protocollen.

Zie Poortvereisten in de Help bij Referentie-architectuur voor meer informatie over poorten en protocollen.

Een vCenter-cloudaccount toevoegen
Voor de vSphere-agent zijn rechten vereist om de vCenter Server-instantie te beheren. Geef een account op met de volgende bevoegdheden voor lezen en schrijven:
 • IP-adres of FQDN voor vCenter

De rechten die nodig zijn om VMware Cloud on AWS- en vCenter-cloudaccounts te beheren, worden weergegeven. Rechten moeten worden ingeschakeld voor alle clusters in de vCenter Server, niet alleen clusters die eindpunten hosten.

Als u de controle over de Virtual Trusted Platform Module (vTPM) van VMware wilt ondersteunen bij het implementeren van Windows 11 VM's, moet u over het recht cryptografische bewerkingen >> directe toegang beschikken in vCenter. Zonder dit recht is toegang vanaf de console van vRealize Automation tot Windows 11 VM's niet mogelijk. Zie Overzicht van Virtual Trusted Platform Module voor gerelateerde informatie.

Voor alle vCenter Server-gebaseerde cloudaccounts, inclusief NSX-V, NSX-T, vCenter en VMware Cloud on AWS, moet de beheerder verificatiegegevens voor het vSphere-eindpunt hebben of de verificatiegegevens waaronder de agentservice wordt uitgevoerd in vCenter, die beheerders toegang bieden tot de host vCenter Server.

Voor meer informatie over de vSphere-agentvereisten raadpleegt u de VMware vSphere-productdocumentatie.

 • Gegevensopslag
  • Ruimte toewijzen
  • Bladeren in gegevensopslag
  • Bestandsbewerkingen op een laag niveau
 • Gegevensopslagcluster
  • Een gegevensopslagcluster configureren
 • Map
  • Map maken
  • Map verwijderen
 • Globaal
  • Aangepaste kenmerken beheren
  • Aangepast kenmerk instellen
 • Netwerk
  • Netwerk toewijzen
 • Rechten
  • Rechten wijzigen
 • Resource
  • VM toewijzen aan resourcepool
  • Uitgeschakelde virtuele machine migreren
  • Ingeschakelde virtuele machine migreren
 • Profile-Driven Storage
  • Weergave Profile-driven storage

   Als u een lijst met opslagbeleidsregels wilt retourneren die kunnen worden toegewezen aan een opslagprofiel, verleent u het recht StorageProfile.View aan alle accounts die vRealize Automation verbinden met vCenter Server.

 • Inhoudsbibliotheek

  Als u een recht voor een inhoudsbibliotheek wilt toewijzen, moet een beheerder het recht aan de gebruiker verlenen als algemeen recht. Zie Hiërarchische overname van rechten voor contentbibliotheken in vSphere-beheer van virtuele machines in VMware vSphere-documentatie voor gerelateerde informatie.

  • Bibliotheekitem toevoegen
  • Lokale bibliotheek maken
  • Geabonneerde bibliotheek maken
  • Bibliotheekitem verwijderen
  • Lokale bibliotheek verwijderen
  • Geabonneerde bibliotheek verwijderen
  • Bestanden downloaden
  • Bibliotheekitem onbeschikbaar maken
  • Abonnementsinformatie controleren
  • Opslag lezen
  • Bibliotheekitem synchroniseren
  • Geabonneerde bibliotheek synchroniseren
  • Type introspectie
  • Configuratie-instellingen bijwerken
  • Bestanden bijwerken
  • Bibliotheek bijwerken
  • Bibliotheekitem bijwerken
  • Lokale bibliotheek bijwerken
  • Geabonneerde bibliotheek bijwerken
  • Configuratie-instellingen weergeven
 • vSphere-tags
  • vSphere-tag toewijzen of de toewijzing annuleren
  • vSphere-tag toewijzen aan een object of de toewijzing annuleren
  • Een vSphere-tag maken
  • Een vSphere-tagcategorie maken
  • De vSphere-tag verwijderen
  • De vSphere-tagcategorie verwijderen
  • De vSphere-tag bewerken
  • De vSphere-tagcategorie bewerken
  • Het veld of de categorie UsedBy wijzigen
  • Het veld UsedBy wijzigen voor de tag
 • vApp
  • Importeren
  • vApp-applicatieconfiguratie

   De configuratie van de vApp.Import-applicatie is vereist voor OVF-sjablonen en voor het inrichten van VM's vanuit de inhoudsbibliotheek.

   De configuratie van de vApp.vApp-applicatie is vereist wanneer u cloud-init voor cloudconfiguratiescripts gebruikt. Met deze instelling kan de interne structuur van een vApp, zoals de productinformatie en de eigenschappen, worden gewijzigd.

 • Virtuele machine - Inventaris
  • Maken op basis van bestaand item
  • Nieuwe maken
  • Verplaatsen
  • Verwijderen
 • Virtuele machine - Interactie
  • CD-media configureren
  • Interactie met console
  • Apparaatverbinding
  • Uitschakelen
  • Inschakelen
  • Opnieuw instellen
  • Opheffen
  • Tools installeren
 • Virtuele machine - Configuratie
  • Bestaande schijf toevoegen
  • Nieuw toevoegen
  • Schijf verwijderen
  • Geavanceerd
  • Aantal CPU's wijzigen
  • Resource wijzigen
  • Virtuele disk uitbreiden
  • Bijhouden van schijf wijzigen
  • Geheugen
  • Apparaatinstellingen wijzigen
  • Naam wijzigen
  • Annotatie instellen
  • Instellingen
  • Plaatsing wisselbestand
 • Virtuele machine - Provisioning
  • Aanpassen
  • Sjabloon klonen
  • Virtuele machine klonen
  • Sjabloon implementeren
  • Specificatie aanpassing lezen
 • Virtuele machine - Status
  • Momentopname maken
  • Momentopname verwijderen
  • Terugzetten naar momentopname

Voeg een Amazon Web Services-cloudaccount (AWS) toe

Geef een hoofdgebruikersaccount op met bevoegdheden voor lezen en schrijven. Het gebruikersaccount moet lid zijn van het Power Access-beleid (PowerUserAccess) in het AWS Identity and Access Management (IAM)-systeem.
 • 20-cijferige toegangssleutel-ID en bijbehorende geheime toegangssleutel

Als u een externe HTTP-internetproxy gebruikt, moet deze zijn geconfigureerd voor IPv4.

Voor de op acties gebaseerde uitbreidbaarheid (ABX) en externe IPAM-integratie van vRealize Automation zijn mogelijk aanvullende machtigingen vereist.

De volgende AWS-machtigingen worden aanbevolen om functies voor automatisch schalen toe te staan:
 • Acties voor automatisch schalen:
  • autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
  • autoscaling:AttachInstances
  • autoscaling:DeleteLaunchConfiguration
  • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
  • autoscaling:CreateAutoScalingGroup
  • autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  • autoscaling:DeleteAutoScalingGroup
  • autoscaling:DescribeLoadBalancers
 • Resources automatisch schalen:
  • *

   Geef alle resourcerechten voor automatisch schalen op.

De volgende machtigingen zijn vereist om AWS Security Token Service-functies (AWS STS) toe te staan om tijdelijke inloggegevens met beperkte rechten te ondersteunen voor AWS-identiteit en toegang:
 • AWS STS-resources:
  • *

   Geef alle STS-resourcerechten op.

De volgende AWS-machtigingen zijn vereist om EC2-functies toe te staan:
 • EC2-acties:
  • ec2:AttachVolume
  • ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
  • ec2:DeleteSubnet
  • ec2:DeleteSnapshot
  • ec2:DescribeInstances
  • ec2:DeleteTags
  • ec2:DescribeRegions
  • ec2:DescribeVolumesModifications
  • ec2:CreateVpc
  • ec2:DescribeSnapshots
  • ec2:DescribeInternetGateways
  • ec2:DeleteVolume
  • ec2:DescribeNetworkInterfaces
  • ec2:StartInstances
  • ec2:DescribeAvailabilityZones
  • ec2:CreateInternetGateway
  • ec2:CreateSecurityGroup
  • ec2:DescribeVolumes
  • ec2:CreateSnapshot
  • ec2:ModifyInstanceAttribute
  • ec2:DescribeRouteTables
  • ec2:DescribeInstanceTypes
  • ec2:DescribeInstanceTypeOfferings
  • ec2:DescribeInstanceStatus
  • ec2:DetachVolume
  • ec2:RebootInstances
  • ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
  • ec2:ModifyVolume
  • ec2:TerminateInstances
  • ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory
  • ec2:DescribeTags
  • ec2:CreateTags
  • ec2:RunInstances
  • ec2:DescribeNatGateways
  • ec2:StopInstances
  • ec2:DescribeSecurityGroups
  • ec2:CreateVolume
  • ec2:DescribeSpotFleetRequests
  • ec2:DescribeImages
  • ec2:DescribeVpcs
  • ec2:DeleteSecurityGroup
  • ec2:DeleteVpc
  • ec2:CreateSubnet
  • ec2:DescribeSubnets
  • ec2:RequestSpotFleet
   Opmerking: Het SpotFleet-aanvraagrecht is niet vereist voor op acties gebaseerde uitbreidbaarheid (ABX) of externe IPAM-integraties van vRealize Automation.
 • EC2-resources:
  • *

   Geef alle EC2-resourcerechten op.

De volgende AWS-machtigingen zijn vereist om functies voor elastische load balancing toe te staan:
 • Load balancer-acties:
  • elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer
  • elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers
  • elasticloadbalancing:RemoveTags
  • elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer
  • elasticloadbalancing:DescribeTags
  • elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck
  • elasticloadbalancing:AddTags
  • elasticloadbalancing:CreateTargetGroup
  • elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners
  • elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer
  • elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer
  • elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners
 • Load balancer-resources:
  • *

   Geef alle rechten voor de load-balancerresources op.

De volgende rechten voor AWS Identity and Access Management (IAM) kunnen worden ingeschakeld, maar zijn niet vereist:

 • iam:SimulateCustomPolicy
 • iam:GetUser
 • iam:ListUserPolicies
 • iam:GetUserPolicy
 • iam:ListAttachedUserPolicies
 • iam:GetPolicyVersion
 • iam:ListGroupsForUser
 • iam:ListGroupPolicies
 • iam:GetGroupPolicy
 • iam:ListAttachedGroupPolicies
 • iam:ListPolicyVersions

Een Microsoft Azure-cloudaccount toevoegen

Configureer een Microsoft Azure-instantie en verkrijg een geldig Microsoft Azure-abonnement waarvan u de abonnements-id kunt gebruiken.

Maak een Active Directory-applicatie zoals beschreven in Procedure: gebruik de portal om een Azure AD-applicatie en service-principal te maken die toegang hebben tot resources in de Microsoft Azure-productdocumentatie.

Als u een externe HTTP-internetproxy gebruikt, moet deze zijn geconfigureerd voor IPv4.

Merk de volgende informatie op:
 • Abonnements-id

  Geeft u toegang tot uw Microsoft Azure-abonnementen.

 • Tenant-id

  Het autorisatie-eindpunt voor de Active Directory-applicaties die u in uw Microsoft Azure-account maakt.

 • Clientapplicatie-id

  Biedt toegang tot Microsoft Active Directory in uw individuele Microsoft Azure-account.

 • Geheime sleutel clientapplicatie

  De unieke geheime sleutel die is gegenereerd om te koppelen met uw klantapplicatie-ID.

De volgende machtigingen zijn vereist voor het maken en valideren van Microsoft Azure-cloudaccounts:
 • Microsoft Compute
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/delete
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/read
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action
  • Microsoft.Compute/virtualMachines/write
  • Microsoft.Compute/availabilitySets/write
  • Microsoft.Compute/availabilitySets/read
  • Microsoft.Compute/availabilitySets/delete
  • Microsoft.Compute/disks/delete
  • Microsoft.Compute/disks/read
  • Microsoft.Compute/disks/write
 • Microsoft Network
  • Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action
  • Microsoft.Network/loadBalancers/delete
  • Microsoft.Network/loadBalancers/read
  • Microsoft.Network/loadBalancers/write
  • Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action
  • Microsoft.Network/networkInterfaces/read
  • Microsoft.Network/networkInterfaces/write
  • Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
  • Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action
  • Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read
  • Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write
  • Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
  • Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete
  • Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action
  • Microsoft.Network/publicIPAddresses/read
  • Microsoft.Network/publicIPAddresses/write
  • Microsoft.Network/virtualNetworks/read
  • Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/delete
  • Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action
  • Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read
  • Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write
  • Microsoft.Network/virtualNetworks/write
 • Microsoft Resources
  • Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/delete
  • Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/read
  • Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/write
 • Microsoft-opslag
  • Microsoft.Storage/storageAccounts/delete
  • Microsoft.Storage/storageAccounts/read
  • Microsoft.Storage/storageAccounts/write

  • Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action is doorgaans niet vereist, maar kan nodig zijn voor gebruikers om opslagaccounts weer te geven.

 • Microsoft Web
  • Microsoft.Web/sites/read
  • Microsoft.Web/sites/write
  • Microsoft.Web/sites/delete
  • Microsoft.Web/sites/config/read
  • Microsoft.Web/sites/config/write
  • Microsoft.Web/sites/config/list/action
  • Microsoft.Web/sites/publishxml/action
  • Microsoft.Web/serverfarms/write
  • Microsoft.Web/serverfarms/delete
  • Microsoft.Web/sites/hostruntime/functions/keys/read
  • Microsoft.Web/sites/hostruntime/host/read
  • Microsoft.web/sites/functions/masterkey/read
Als u Microsoft Azure gebruikt met op een actie gebaseerde uitbreidbaarheid, zijn de volgende machtigingen vereist, naast de minimale machtigingen:
 • Microsoft.Web/sites/read
 • Microsoft.Web/sites/write
 • Microsoft.Web/sites/delete
 • Microsoft.Web/sites/*/action
 • Microsoft.Web/sites/config/read
 • Microsoft.Web/sites/config/write
 • Microsoft.Web/sites/config/list/action
 • Microsoft.Web/sites/publishxml/action
 • Microsoft.Web/serverfarms/write
 • Microsoft.Web/serverfarms/delete
 • Microsoft.Web/sites/hostruntime/functions/keys/read
 • Microsoft.Web/sites/hostruntime/host/read
 • Microsoft.Web/sites/functions/masterkey/read
 • Microsoft.Web/apimanagementaccounts/apis/read
 • Microsoft.Authorization/roleAssignments/read
 • Microsoft.Authorization/roleAssignments/write
 • Microsoft.Authorization/roleAssignments/delete
 • Microsoft.Insights/Components/Read
 • Microsoft.Insights/Components/Write
 • Microsoft.Insights/Components/Query/Read
Als u Microsoft Azure gebruikt met op een actie gebaseerde uitbreidbaarheid met extensies, zijn de volgende machtigingen ook vereist:
 • Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write
 • Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read
 • Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete

Zie Microsoft Azure configureren voor gerelateerde informatie over het maken van een Microsoft Azure-cloudaccount.

Een Google Cloud Platform-cloudaccount (GCP) toevoegen

De Google Cloud Platform-cloudaccount werkt interactief met de Google Cloud Platform-berekeningsengine.

De verificatiegegevens van de Projectbeheerder en de Eigenaar zijn vereist voor het maken en valideren van Google Cloud Platform-cloudaccounts.

Als u een externe HTTP-internetproxy gebruikt, moet deze zijn geconfigureerd voor IPv4.

De service Engine berekenen moet zijn ingeschakeld. Wanneer u het cloudaccount in vRealize Automation maakt, gebruikt u het serviceaccount dat is gemaakt toen de berekeningsengine werd geïnitialiseerd.

De volgende berekeningsengine-machtigingen zijn ook vereist, afhankelijk van de acties die de gebruiker kan uitvoeren:

 • rollen/compute.admin

  Biedt volledige controle over alle resources van de berekeningsengine.

 • rollen/iam.serviceAccountUser
  Biedt toegang tot gebruikers die instanties van virtuele machines beheren die zijn geconfigureerd om als serviceaccount te worden uitgevoerd. Verleen toegang tot de volgende resources en services:
  • berekenen.*
  • resourcemanager.projects.get
  • resourcemanager.projects.list
  • serviceusage.quotas.get
  • serviceusage.services.get
  • serviceusage.services.list
 • rollen/compute.imageUser

  Geeft toestemming om images op te geven en te lezen zonder andere rechten op de image te hebben. Als u de compute.imageUser-rol op projectniveau verleent, krijgen gebruikers de mogelijkheid om alle images in het project weer te geven. Ook kunnen gebruikers resources, zoals instanties en persistente schijven, maken op basis van images in het project.

  • compute.images.get
  • compute.images.getFromFamily
  • compute.images.list
  • compute.images.useReadOnly
  • resourcemanager.projects.get
  • resourcemanager.projects.list
  • serviceusage.quotas.get
  • serviceusage.services.get
  • serviceusage.services.list
 • rollen/compute.instanceAdmin

  Biedt rechten om instanties van virtuele machines te maken, te wijzigen en te verwijderen. Dit omvat rechten om schijven te maken, te wijzigen en te verwijderen, en ook om afgeschermde VMBETA-instellingen te configureren.

  Voor gebruikers die instanties van virtuele machines beheren (maar geen netwerk- of beveiligingsinstellingen of -instanties die worden uitgevoerd als serviceaccounts), moet u deze rol toekennen aan de organisatie, de map of het project dat de instanties bevat, of aan de individuele instanties.

  Gebruikers die instanties van virtuele machines beheren die zijn geconfigureerd om als serviceaccount te worden uitgevoerd, hebben ook de rol rollen/iam.serviceAccountUser nodig.

  • compute.acceleratorTypes
  • compute.addresses.get
  • compute.addresses.list
  • compute.addresses.use
  • compute.autoscalers
  • compute.diskTypes
  • compute.disks.create
  • compute.disks.createSnapshot
  • compute.disks.delete
  • compute.disks.get
  • compute.disks.list
  • compute.disks.resize
  • compute.disks.setLabels
  • compute.disks.update
  • compute.disks.use
  • compute.disks.useReadOnly
  • compute.globalAddresses.get
  • compute.globalAddresses.list
  • compute.globalAddresses.use
  • compute.globalOperations.get
  • compute.globalOperations.list
  • compute.images.get
  • compute.images.getFromFamily
  • compute.images.list
  • compute.images.useReadOnly
  • compute.instanceGroupManagers
  • compute.instanceGroups
  • compute.instanceTemplates
  • compute.instances
  • compute.licenses.get
  • compute.licenses.list
  • compute.machineTypes
  • compute.networkEndpointGroups
  • compute.networks.get
  • compute.networks.list
  • compute.networks.use
  • compute.networks.useExternalIp
  • compute.projects.get
  • compute.regionOperations.get
  • compute.regionOperations.list
  • compute.regions
  • compute.reservations.get
  • compute.reservations.list
  • compute.subnetworks.get
  • compute.subnetworks.list
  • compute.subnetworks.use
  • compute.subnetworks.useExternalIp
  • compute.targetPools.get
  • compute.targetPools.list
  • compute.zoneOperations.get
  • compute.zoneOperations.list
  • compute.zones
  • resourcemanager.projects.get
  • resourcemanager.projects.list
  • serviceusage.quotas.get
  • serviceusage.services.get
  • serviceusage.services.list
 • rollen/compute.instanceAdmin.v1
  Biedt volledige controle over instanties van de compute engine, instantiegroepen, schijven, momentopnamen en images. Biedt ook leestoegang tot alle netwerkresources van de compute engine.
  Opmerking: Als u een gebruiker deze rol verleent op het niveau van de instantie, kan die gebruiker geen nieuwe instanties maken.
  • compute.acceleratorTypes
  • compute.addresses.get
  • compute.addresses.list
  • compute.addresses.use
  • compute.autoscalers
  • compute.backendBuckets.get
  • compute.backendBuckets.list
  • compute.backendServices.get
  • compute.backendServices.list
  • compute.diskTypes
  • compute.disks
  • compute.firewalls.get
  • compute.firewalls.list
  • compute.forwardingRules.get
  • compute.forwardingRules.list
  • compute.globalAddresses.get
  • compute.globalAddresses.list
  • compute.globalAddresses.use
  • compute.globalForwardingRules.get
  • compute.globalForwardingRules.list
  • compute.globalOperations.get
  • compute.globalOperations.list
  • compute.healthChecks.get
  • compute.healthChecks.list
  • compute.httpHealthChecks.get
  • compute.httpHealthChecks.list
  • compute.httpsHealthChecks.get
  • compute.httpsHealthChecks.list
  • compute.images
  • compute.instanceGroupManagers
  • compute.instanceGroups
  • compute.instanceTemplates
  • compute.instances
  • compute.interconnectAttachments.get
  • compute.interconnectAttachments.list
  • compute.interconnectLocations
  • compute.interconnects.get
  • compute.interconnects.list
  • compute.licenseCodes
  • compute.licenses
  • compute.machineTypes
  • compute.networkEndpointGroups
  • compute.networks.get
  • compute.networks.list
  • compute.networks.use
  • compute.networks.useExternalIp
  • compute.projects.get
  • compute.projects.setCommonInstanceMetadata
  • compute.regionBackendServices.get
  • compute.regionBackendServices.list
  • compute.regionOperations.get
  • compute.regionOperations.list
  • compute.regions
  • compute.reservations.get
  • compute.reservations.list
  • compute.resourcePolicies
  • compute.routers.get
  • compute.routers.list
  • compute.routes.get
  • compute.routes.list
  • compute.snapshots
  • compute.sslCertificates.get
  • compute.sslCertificates.list
  • compute.sslPolicies.get
  • compute.sslPolicies.list
  • compute.sslPolicies.listAvailableFeatures
  • compute.subnetworks.get
  • compute.subnetworks.list
  • compute.subnetworks.use
  • compute.subnetworks.useExternalIp
  • compute.targetHttpProxies.get
  • compute.targetHttpProxies.list
  • compute.targetHttpsProxies.get
  • compute.targetHttpsProxies.list
  • compute.targetInstances.get
  • compute.targetInstances.list
  • compute.targetPools.get
  • compute.targetPools.list
  • compute.targetSslProxies.get
  • compute.targetSslProxies.list
  • compute.targetTcpProxies.get
  • compute.targetTcpProxies.list
  • compute.targetVpnGateways.get
  • compute.targetVpnGateways.list
  • compute.urlMaps.get
  • compute.urlMaps.list
  • compute.vpnTunnels.get
  • compute.vpnTunnels.list
  • compute.zoneOperations.get
  • compute.zoneOperations.list
  • compute.zones
  • resourcemanager.projects.get
  • resourcemanager.projects.list
  • serviceusage.quotas.get
  • serviceusage.services.get
  • serviceusage.services.list

Een NSX-T-cloudaccount toevoegen

Geef een account op met de volgende bevoegdheden voor lezen en schrijven:
 • IP-adres of FQDN voor NSX-T
 • NSX-T-datacenter - Bedrijfsbeheerdersrol en verificatiegegevens voor

Beheerders hebben ook toegang tot de vCenter Server nodig zoals is beschreven in de sectie Een vCenter-cloudaccount toevoegen van deze tabel.

Een NSX-V-cloudaccount toevoegen

Geef een account op met de volgende bevoegdheden voor lezen en schrijven:
 • Bedrijfsbeheerdersrol en inloggegevens voor NSX-V
 • IP-adres of FQDN voor NSX-V

Beheerders hebben ook toegang tot de vCenter Server nodig zoals is beschreven in de sectie Een vCenter-cloudaccount toevoegen van deze tabel.

Een VMware Cloud on AWS-cloudaccount (VMC) toevoegen

Geef een account op met de volgende bevoegdheden voor lezen en schrijven:
 • Het cloudadmin@vmc.local-account of een gebruikersaccount in de CloudAdmin-groep
 • Bedrijfsbeheerdersrol en inloggegevens voor NSX
 • NSX-cloudbeheerderstoegang tot de VMware Cloud on AWS SDDC-omgeving van uw organisatie
 • Beheerderstoegang tot de VMware Cloud on AWS SDDC-omgeving van uw organisatie
 • Het API-token van VMware Cloud on AWS voor uw VMware Cloud on AWS-omgeving in de VMware Cloud on AWS-service van uw organisatie
 • IP-adres of FQDN voor vCenter

Beheerders hebben ook toegang tot de vCenter Server nodig zoals is beschreven in de sectie Een vCenter-cloudaccount toevoegen van deze tabel.

Voor meer informatie over de rechten die nodig zijn om VMware Cloud on AWS-cloudaccounts te maken en te gebruiken, zie VMware Cloud on AWS-datacentrum beheren in de VMware Cloud on AWS-productdocumentatie.

Een VMware Cloud Director-cloudaccount (vCD) toevoegen

Voor het maken van een VMware Cloud Director-cloudaccount in vRealize Automation moet u accountverificatiegegevens opgeven voor een VMware Cloud Director-gebruiker met de rol Organisatiebeheerder. In het bijzonder is de volgende subset van de rol Organisatiebeheerder, beschikbaar in VMware Cloud Director, nodig voor het maken en valideren van VMware Cloud Director-cloudaccounts in vRealize Automation:
 • Toegang tot alle organisatie-vDC's
 • Catalogus: vApp uit Mijn cloud toevoegen
 • Catalogus: privé- en gedeelde catalogi weergeven
 • Catalogus: gepubliceerde catalogi weergeven
 • Algemeen: beheerderscontrole
 • Algemeen: beheerdersweergave
 • Invoer van metagegevensbestand: maken/wijzigen
 • Organisatienetwerk: eigenschappen bewerken
 • Organisatienetwerk: weergeven
 • vDC-berekeningsbeleid van organisatie: weergeven
 • vDC-gateway van organisatie: weergeven
 • vDC-netwerk van organisatie: eigenschappen bewerken
 • vDC-netwerk van organisatie: eigenschappen weergeven
 • vDC van organisatie: weergeven
 • vDC van organisatie: CPU- en geheugenreservering weergeven
 • Organisatie: eigenschappen bewerken
 • Organisatie: weergeven
 • Mogelijkheden van quotumbeleid: weergeven
 • VAPP_VM_METADATA_TO_VCENTER
 • VDC-sjabloon: instantie maken
 • VDC-sjabloon: weergeven
 • vApp-sjabloon/-media: kopiëren
 • vApp-sjabloon/-media: maken/uploaden
 • vApp-sjabloon/-media: bewerken
 • vApp-sjabloon/-media: weergeven
 • vApp-sjabloon: eigenaar wijzigen
 • vApp-sjabloon: uitchecken
 • vApp-sjabloon: downloaden
 • vApp: eigenaar wijzigen
 • vApp: kopiëren
 • vApp: maken/opnieuw configureren
 • vApp: verwijderen
 • vApp: downloaden
 • vApp: eigenschappen bewerken
 • vApp: VM CPU bewerken
 • vApp: instellingen voor VM CPU- en geheugenreservering bewerken in alle VDC-typen
 • vApp: harde schijf van VM bewerken
 • vApp: VM-geheugen bewerken
 • vApp: VM-netwerk bewerken
 • vApp: VM-eigenschappen bewerken
 • vApp: VM-wachtwoordinstellingen beheren
 • vApp: energiebewerkingen
 • vApp: delen
 • vApp: bewerkingen voor momentopnamen
 • vApp: uploaden
 • vApp: console gebruiken
 • vApp: VM-opstartopties
 • vApp: ACL weergeven
 • vApp: VM-statistieken weergeven
 • vDC-groep: configureren
 • vDC-groep: logboekregistratie configureren
 • vDC-groep: weergeven
Het maken en gebruiken van een VMware Cloud Director-cloudaccount in vRealize Automation wordt niet ondersteund als FIPS is ingeschakeld voor vRealize Automation.

Integreren met vRealize Operations Manager

Geef een lokaal of niet-lokaal aanmeldingsaccount bij vRealize Operations Manager op met de volgende leesrechten.

 • Adapterinstantie vCenter-adapter > VC-adapterinstantie voor vCenter-FQDN

Mogelijk moet een niet-lokaal account eerst worden geïmporteerd, voordat u de alleen-lezen rol kunt toewijzen.

NSX-integratie met Microsoft Azure VMware Solution (AVS) voor vRealize Automation

Zie https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/azure-vmware/concepts-identity#nsx-t-data-center-cloudadmin-user-permissions voor informatie over het verbinden van NSX die wordt uitgevoerd op Microsoft Azure VMware Solution (AVS) met vRealize Automation, waaronder het configureren van aangepaste rollen.