U kunt een VMware Cloud Director-cloudaccount in vRealize Automation maken om virtuele Cloud Director-machines te implementeren met cloudonafhankelijke objecten. Cloud Director ondersteunt de flexibele inrichting van netwerk, opslag en computerbronnen en biedt een portalgebaseerde ervaring om vCenters en hun NSX-T- en NSX-V-netwerkappliances en bijbehorende virtuele datacenters te beheren via een catalogus.

Het VMware Cloud Director-cloudaccount ondersteunt het maken van standalone virtuele Cloud Director-machines zonder vApp. Er worden drie scenario's voor het inrichten van virtuele Cloud Director-machines via Cloud Assembly-cloudsjablonen ondersteund:
 • Virtual machines
 • Gekoppelde netwerken van virtuele machines
 • Virtuele machines met een of meer extra schijven

Zie de officiële documentatie op https://docs.vmware.com/nl/VMware-Cloud-Director/index.html voor meer informatie over het werken met VMware Cloud Director, inclusief informatie over het instellen van meerdere servers voor hoge beschikbaarheid.

Opmerking: Een VMware Cloud Director-cloudaccount werkt niet in een omgeving waarin FIPS is ingeschakeld. Bovendien kan FIPS, eenmaal ingeschakeld, niet worden uitgeschakeld voor vRealize Automation 8.x.

Het VMware Cloud Director-cloudaccount ondersteunt maximaal 1000 virtuele machines met vRealize Automation in aanhoudende modus.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een VMware Cloud Director-cloudaccount binnen vRealize Automation Cloud Assembly instelt.

Voorwaarden

 • Stel een implementatie van VMware Cloud Director 10.2.0, 10.2.1, 10.2.2, 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 of 10.4 in met een of meer geschikte organisaties.
 • Gebruikers die zijn opgegeven voor deze integratie moeten beschikken over de privileges van de organisatiebeheerder om de toepasselijke sjablonen te lezen en om virtuele machines te maken, evenals om andere resources zoals computerbeleid, schijven, virtuele datacenters, enz. weer te geven. Het VCD-cloudaccount voor vRealize Automation werkt binnen een tenantcontext in Cloud Director, dus maakt u verbinding met een afzonderlijke organisatie in Cloud Director met uw tenantverificatiegegevens. Zie Inloggegevens die vereist zijn voor het werken met cloudaccounts in vRealize Automation voor meer informatie over de vereiste verificatiegegevens.
 • U moet uw geschikte opslag, netwerk, image en soorten of groottebeleidsregels configureren in uw VMware Cloud Director-instantie en deze objecten toewijzen in vRealize Automation Cloud Assembly, voordat of nadat u uw integratie configureert. In de volgende lijst wordt uitgelegd hoe virtuele VMware Cloud Director-objecten moeten worden toegewezen aan vRealize Automation-objecten in Cloud Assembly.
  • VMware Cloud Director-organisatienetwerken (geïsoleerd, direct, gerouteerd) - toewijzen aan vRealize Automation-netwerken. Er kan geen statische IP-pool worden ingesteld voor de netwerkadapter.
  • Groottebeleidsregels voor virtuele VMware Cloud Director-machines - toewijzen aan vRealize Automation-soorten.
  • VMware Cloud Director-opslagbeleidsregels - toewijzen aan vRealize Automation-opslagprofielen.
  • VMware Cloud Director-images (OVF, ISO-opstartmedia) - toewijzen aan vRealize Automation-images. Images kunnen vApp-sjablonen of -media zijn zoals ISO-bestanden. Als u ISO gebruikt, wordt een 'lege' virtuele machine gemaakt en worden de media gekoppeld als opstartmedia.
  • Virtuele VMware Cloud Director-machines - toewijzen aan vRealize Automation-computerbronnen.
  • Schijven van virtuele VMware Cloud Director-machines - toewijzen aan vRealize Automation-cloudvolumes.

  U wijst deze VMware Cloud Director-objecten toe aan vRealize Automation-objecten met behulp van de opties op de pagina's Infrastructuur > Configureren > in Cloud Assembly. Zie de relevante onderwerpen onder Uw Cloud Assembly-resource-infrastructuur maken voor gedetailleerde informatie over het toewijzen van objecten in vRealize Automation.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het type VMware Cloud Director-cloudaccount en voer een naam en beschrijving in.
 3. Voer de accountinformatie in die nodig is om toegang te krijgen tot de VMware Cloud Director-server.
 4. Voer de basis-URL in die moet worden gebruikt om verbinding te maken met de VMware Cloud Director-server.
 5. Voer een geschikte gebruikersnaam en geschikt wachtwoord in voor een geldig account dat toegang heeft tot de opgegeven Cloud Director-instantie.
 6. Voer de gewenste naam voor de organisatie in voor gebruik met deze integratie.
  In vCloud Director bevat een organisatie gebruikers, de vApps die ze maken en de resources die de vApps gebruiken.
 7. Klik op Valideren.
  Tijdens de validatie wordt u mogelijk gevraagd een certificaat te accepteren. Wanneer de verbinding is gevalideerd, kunt u aanvullende instellingen selecteren.
 8. Als u tags nodig hebt om een tagstrategie te ondersteunen, voert u capaciteitstags in. Zie Tags gebruiken om Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren en Een tagstrategie maken.
 9. Na de validatie wordt op de pagina een lijst met virtuele datacentrums van Cloud Director weergegeven waaruit u kunt kiezen. Selecteer het juiste datacentrum. Met deze selectie bepaalt u in welke Director-regio's u kunt implementeren.
 10. Klik op Toevoegen om het VMware Cloud Director-cloudaccount toe te voegen aan vRealize Automation.

resultaten

Het VMware Cloud Director-cloudaccount is beschikbaar voor configuratie in vRealize Automation. De netwerken die zijn gekoppeld aan de Cloud Director-instantie, zijn beschikbaar voor configuratie op de pagina Cloud AssemblyResources > Netwerken. U kunt de betreffende opslagprofielen instellen en vervolgens het cloudaccount gebruiken om implementaties in cloudsjablonen te maken. Zorg er ook voor dat een geschikt project in Cloud Assembly is geconfigureerd voor gebruik met de Cloud Director-instantie.

Volgende stappen

Het VMware Cloud Director-cloudaccount is klaar voor gebruik in Cloud Assembly-cloudsjablonen.

Het volgende voorbeeld is een cloudsjabloon voor een basisimplementatie van VMware Cloud Director.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing
   constraints: 
    - tag: net1:isolated
 Cloud_Volume_1:
  type: Cloud.Volume
  properties:
   capacityGb: 2
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: image1
   flavor: small
   storage: 
    constraints: 
     - tag: storage:development
   attachedDisks:
    - source: '${resource.Cloud_Volume_1.id}'
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'

De volgende acties voor dag 2 worden ondersteund op geïmplementeerde virtuele VMware Cloud Director-machines:

 • Inschakelen
 • Uitschakelen
 • Opheffen
 • Momentopname maken
 • Terugzetten naar momentopname
 • Momentopname verwijderen
 • Schijf toevoegen
 • Schijf verwijderen
 • Schijfgrootte wijzigen (opmerking: alleen het vergroten van de schijf wordt ondersteund)
 • Grootte van opstartschijf wijzigen

Nadat een blueprint is geïmplementeerd, kunnen gebruikers tags toepassen op nieuw ingerichte machines in vRealize Automation. Deze vRealize Automation-tags worden toegewezen aan VMware Cloud Director-metagegevens die kunnen worden opgehaald met de VMware Cloud Director API. Gebruikers kunnen ook andere vRealize Automation-resources taggen, maar alleen machines aan de VMware Cloud Director-zijde worden bijgewerkt, omdat dit het enige ondersteunde resourcetype van deze functie is.

Nadat een blueprint is geïmplementeerd, kunnen gebruikers de grootte van de opstartschijf van een virtuele machine wijzigen. Er worden ook normale schijven ondersteund. In dit geval hoeven klanten alleen een schijfresource te koppelen aan een machineresource. Wanneer alles is geïmplementeerd, kunt u de optie voor het bijwerken van de opstartschijf of het bijwerken van de schijf gebruiken om de gewenste schijf te vergroten, maar niet te verkleinen.

Nadat een blueprint is geïmplementeerd, kunnen gebruikers een groottebeleid voor virtuele machines wijzigen met de optie Grootte wijzigen voor de soortconfiguratie in vRealize Automation. Nadat deze is geselecteerd, gebruikt de virtuele machine met VMware Cloud Director het opgegeven groottebeleid.

Deze functie vereist dat de Standaardrechtenbundel die is toegewezen aan de rol Organisatiebeheerder het recht 'Computerbeleid wijzigen' bevat, waarvoor VAPP_EDIT_VM_COMPUTE_POLICY de interne code is. Dit recht moet worden geactiveerd voor de organisatiebeheerder. Anders mislukt het wijzigen van de grootte met de fout 403: Either you need some or all of the following rights [VAPP_EDIT_VM_COMPUTE_POLICY] to perform operations.

U kunt de grootte van de opstartschijf van een VMware Cloud Director VM als een bewerking voor dag 2 wijzigen door de virtuele machine te selecteren op de pagina Implementaties. U moet echter Fast provisioning uitschakelen voordat u probeert de grootte van de opstartschijf te wijzigen. Anders kan de volgende fout optreden:

Request timed out after 120 minutes. Please configure project request timeout parameter for long running resource requests.

Houd er rekening mee dat deze vereiste alleen van toepassing is op virtuele machines die zijn gemaakt op basis van vApp-sjabloonschijven. Deze is niet van toepassing op virtuele machines die zijn gemaakt op basis van ISO-bestanden.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u Fast provisioning uitschakelt.

 1. Meld u aan bij VMware Cloud Director als systeembeheerder: https://vcd_url/provider met de systeemgebruiker
 2. Klik op organisatie-VDC's.
 3. Selecteer de doelorganisatie.
 4. Klik op Opslag (onder Beleidsregels).
 5. Schakel Fast Provisioning uit.