Als cloudbeheerder kunt u een vRealize Automation-cloudaccount maken voor Amazon Web Services (AWS) voor accountregio's waarop uw team vRealize Automation-cloudsjablonen gaat implementeren.

Voor geautoriseerde gebruikers ondersteunen AWS-cloudaccounts toegang tot de AWS GovCloud-configuratie. Deze configuratie ondersteunt de meeste standaard functionaliteiten van het vRealize Automation-cloudaccount met betrekking tot projectconfiguratie, labels en infrastructuur. In Cloud Assembly-cloudsjablonen wordt het gebruik van AWS PaaS-eigenschappen (Platform as a Service) ondersteund.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een AWS-cloudaccount configureert.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het accounttype AWS en voer de verificatiegegevens en andere waarden in.
 3. Klik op Valideren.
  De accountregio's die aan het account zijn gekoppeld worden verzameld.
 4. Selecteer de regio’s waarin u deze resource wilt inrichten.
 5. Klik op Een cloudzone maken voor de geselecteerde regio's om efficiënt te werken.
 6. Als u tags moet toevoegen om een tagstrategie te ondersteunen, voert u mogelijkheidstags in. Zie Tags gebruiken om Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren en Een tagstrategie maken.

  videosymboolVoor meer informatie over hoe capaciteitstags en beperkingstags helpen bij het beheren van implementatieplaatsingen raadpleegt u de Beperkingstags en plaatsing-videotutorial.

 7. Klik op Toevoegen.

resultaten

Het account wordt toegevoegd aan vRealize Automation en de geselecteerde regio's zijn beschikbaar voor de opgegeven cloudzone.

Volgende stappen

Configureer infrastructuurbronnen voor dit cloudaccount.