U moet informatie verzamelen en een configuratie uitvoeren om een Microsoft Azure-cloudaccount in Cloud Assembly te maken.

Procedure

 1. Zoek en noteer de id's van uw Microsoft Azure-abonnement en -tenant.
  • Abonnements-id: klik op het pictogram Abonnementen op de werkbalk links in uw Azure-portal om de abonnements-id weer te geven.
  • Tenant-id: klik op het Help-pictogram en selecteer Diagnostische gegevens weergeven in uw Azure-portal. Zoek naar de tenant en noteer de id wanneer u deze hebt gevonden.
 2. U kunt een nieuw opslagaccount en een resourcegroep maken om aan de slag te gaan. U kunt deze ook later in blueprints maken.
  • Opslagaccount: gebruik de volgende procedure om een account te configureren.
   1. Zoek in uw Azure-portal het pictogram Opslagaccounts op de zijbalk. Zorg ervoor dat het juiste abonnement is geselecteerd en klik op Toevoegen. U kunt ook zoeken naar opslagaccount in het Azure-zoekveld.
   2. Voer de vereiste informatie voor het opslagaccount in. U hebt uw abonnements-id nodig.
   3. Selecteer of u een bestaande resourcegroep wilt gebruiken of een nieuwe wilt maken. Noteer de naam van uw resourcegroep. U hebt deze later nodig.
  Opmerking: Sla de locatie van uw opslagaccount op. U hebt deze later nodig.
 3. Maak een virtueel netwerk. Als u een geschikt bestaand netwerk hebt, kunt u ook dat netwerk selecteren.
  Als u een netwerk maakt, moet u Een bestaande resourcegroep gebruiken selecteren en de groep opgeven die u in de vorige stap hebt gemaakt. Selecteer ook dezelfde locatie die u eerder hebt opgegeven. Microsoft Azure implementeert geen virtuele machines of andere objecten als de locatie niet overeenkomt voor alle toepasselijke onderdelen die door het object worden gebruikt.
  1. Zoek het pictogram Virtueel netwerk in het linkerpaneel en klik erop of zoek naar virtueel netwerk. Zorg ervoor dat u het juiste abonnement selecteert en klik op Toevoegen.
  2. Voer een unieke naam voor het nieuwe virtuele netwerk in en noteer deze voor later.
  3. Voer het juiste IP-adres voor uw virtuele netwerk in het veld Adresruimte in.
  4. Zorg ervoor dat het juiste abonnement is geselecteerd en klik op Toevoegen.
  5. Voer de overige basisinformatie voor de configuratie in.
  6. U kunt de andere opties desgewenst wijzigen, maar voor de meeste configuraties kunt u de standaardinstellingen behouden.
  7. Klik op Maken.
 4. Stel een Azure Active Directory-applicatie in zodat vRA kan verifiëren.
  1. Zoek het pictogram Active Directory in het linkermenu van Azure en klik erop.
  2. Klik op App-registraties en selecteer Toevoegen.
  3. Typ een naam voor uw applicatie die voldoet aan de Azure-naamvalidatie.
  4. Behoud Web-app/API als applicatietype.
  5. De aanmeldings-URL kan alles zijn dat geschikt is voor uw gebruik.
  6. Klik op Maken.
 5. Maak een geheime sleutel om de applicatie te verifiëren in Cloud Assembly.
  1. Klik op de naam van uw applicatie in Azure.
   Noteer uw applicatie-id voor later gebruik.
  2. Klik op Alle instellingen in het volgende paneel en selecteer sleutels in de lijst met instellingen.
  3. Voer een beschrijving voor de nieuwe sleutel in en kies een duur.
  4. Klik op Opslaan en zorg ervoor dat u de sleutelwaarde kopieert naar een veilige locatie, omdat u deze later niet meer kunt ophalen.
  5. Selecteer in het linkermenu API-machtigingen voor de applicatie en klik op Toevoegen om een nieuwe machtiging te maken.
  6. Selecteer Azure Service Management op de pagina Een API selecteren.
  7. Klik op Gedelegeerde machtigingen.
  8. Selecteer user_impersonation onder Machtigingen selecteren en klik vervolgens op Machtigingen toevoegen.
 6. Autoriseer uw Active Directory-applicatie om verbinding te maken met uw Azure-abonnement zodat u virtuele machines kunt implementeren en beheren.
  1. Klik in het linkermenu op het pictogram Abonnementen en selecteer uw nieuwe abonnement.
   Mogelijk moet u op de tekst van de naam klikken om het paneel te laten doorschuiven.
  2. Selecteer de optie Toegangsbeheer (IAM) om de machtigingen voor uw abonnement te zien.
  3. Klik op Toevoegen onder de kop Een roltoewijzing toevoegen.
  4. Kies Bijdrager in de vervolgkeuzelijst Rol.
  5. Behoud de standaardselectie in de vervolgkeuzelijst Toegang toewijzen.
  6. Typ de naam van uw applicatie in het vak Selecteren.
  7. Klik op Opslaan.
  8. Voeg extra rollen toe zodat uw nieuwe applicatie de rollen Eigenaar, Bijdrager en Lezer heeft.
  9. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

U moet de tools voor de opdrachtregelinterface van Microsoft Azure installeren. Deze tools zijn vrij beschikbaar voor zowel Windows- als Mac-besturingssystemen. Raadpleeg de Microsoft-documentatie voor meer informatie over het downloaden en installeren van deze tools.

Wanneer u de opdrachtregelinterface hebt geïnstalleerd, moet u zich verifiëren bij uw nieuwe abonnement.

 1. Open een terminalvenster en typ uw Microsoft Azure-aanmelding. U ontvangt een URL en een korte code waarmee u zich kunt verifiëren.
 2. Voer in een browser de code in die u van de applicatie op uw apparaat hebt ontvangen.
 3. Voer uw verificatiecode in en klik op Doorgaan.
 4. Selecteer uw Azure-account en meld u aan.

  Als u meerdere abonnementen hebt, kunt u er met de opdracht azure account set <subscription-name> voor zorgen dat het juiste abonnement is geselecteerd.

 5. Voordat u doorgaat, moet u de Microsoft.Compute-provider registreren bij uw nieuwe Azure-abonnement met de opdracht azure provider register microsoft.compute.

  Als er een time-out optreedt voor de opdracht en een fout wordt geretourneerd wanneer u deze voor het eerst uitvoert, voert u deze opnieuw uit.

Wanneer u de configuratie hebt voltooid, kunt u de opdracht azure vm image list gebruiken om de namen van beschikbare images van virtuele machines op te halen. U kunt de gewenste image kiezen, de opgegeven URN voor de image vastleggen en deze later in blueprints gebruiken.