In de vRealize Automation 8-migratieassistent gelden deze implementatiebeperkingen.

 • Migratie van een implementatie is definitief, ongeacht of deze is geslaagd of mislukt. U kunt de migratie van een implementatie niet opnieuw proberen. U kunt het plan dat is gemaakt door de migratieservice, opnieuw uitvoeren onder de onboardingservice. Wanneer u het plan opnieuw uitvoert met de onboardingservice, worden de eigenaar, de lease en de geschiedenis van de implementatie niet gemigreerd.
 • Historische kosteninformatie wordt niet gemigreerd met implementaties. Zie Wat zijn prijskaarten? voor meer informatie over prijzen en kosten.
 • Voor implementaties met netwerken op aanvraag: als u een implementatie migreert die een door IPAM beheerd IP bevat en vervolgens de gemigreerde implementatie uit vRealize Automation 8 verwijdert, moet u ook het gekoppelde IP-adres handmatig uit Infoblox verwijderen.
 • Na de migratie naar vRealize Automation 8 wordt alle IPAM-informatie gemigreerd. Bewerkingen voor dag 2, zoals het verwijderen van implementaties, geven de IP-adressen alleen vrij van een externe IPAM voor implementaties met externe netwerkprofielen. U moet het IP-adres handmatig verwijderen uit IPAM voor implementaties met netwerken op aanvraag. Als tijdelijke oplossing kunt u een abonnement maken om het IP uit IPAM te verwijderen.
 • Als uw bronomgeving een load balancer bevat die is geconfigureerd voor een bestaand netwerk dat niet is verbonden met een machine, wordt het externe netwerk niet gemigreerd en wordt het IP-adres niet toegewezen tijdens de migratie.
 • De functionaliteit Implementatie bijwerken werkt alleen voor implementaties die vSphere-machineonderdelen bevatten. Bij het uitvoeren van een actie Implementatie bijwerken op implementaties die andere onderdeeltypen (netwerken, AWS-machines, Azure-machines, enz.) bevatten, wordt geprobeerd om de implementatieonderdelen opnieuw te maken.
 • vRealize Automation 7 verzamelt geen gegevens van Azure-eindpunten of kan niet bepalen of een Azure-machine buiten vRealize Automation 7 is verwijderd. Tijdens de migratiebeoordeling van vRealize Automation 8 worden verwijderde Azure-implementaties weergegeven als gereed, maar tijdens de migratie uitgesloten, omdat de migratieassistent de VM's niet kan vinden.
 • U kunt een bronimplementatie niet migreren als deze gemengde netwerktypen heeft, bijvoorbeeld zowel NAT- als routenetwerken in dezelfde implementatie voor NSX-T/NSX-V.
 • Bronimplementaties die meer dan één NSX load balancer-onderdeel bevatten, worden niet gemigreerd.
 • Als uw bronomgeving meerdere implementaties bevat van een bestaande eenarmige load balancer (load balancer op aanvraag met bestaand netwerk) die is gemaakt op basis van dezelfde NSX-T-blueprint, maakt de migratieassistent slechts één load balancer. Het load balancer-onderdeel wordt uitsluitend vermeld voor één van de gemigreerde implementaties. Het load balancer-onderdeel ontbreekt in alle andere bestaande eenarmige load balancer-implementaties.
 • Het IP-adres dat is geconfigureerd voor het NAT-netwerk in uw bronimplementaties, is niet gemarkeerd als toegewezen postmigratie. De IP-adressen van gemigreerde load balancers en VM's worden echter gemarkeerd als toegewezen onder Infrastructuur > Netwerken > IP-adres na de migratie.
 • Als uw bron vRealize Automation 7-implementatie een ongeldige resource bevat, bijvoorbeeld omdat er geen eigenschappen voor een resource zijn ingesteld, wordt de resource niet gemigreerd. Als alle resources ongeldig zijn in de implementatie, wordt de gehele implementatie niet gemigreerd.
 • Tijdens brownfield-migraties worden zowel geonboarde als gemigreerde machines niet gekoppeld aan cloudzones. Hierdoor worden deze machines niet verrekend in de definities voor opslagmaximum.
 • Als u een implementatie met één machineonderdeel en een bestaand netwerkonderdeel migreert, probeert vRealize Automation de bestaande machine opnieuw te maken en mislukt deze poging met de foutmelding 'Subnet is vereist'.
 • Als u een vSphere-implementatie migreert die aan een cloudsjabloon is gekoppeld, en vervolgens de cloudsjabloon bijwerkt na de migratie, mislukt de implementatie.
 • Als een implementatie DNAT-regels bevat, kunnen acties voor dag 2 voor opnieuw configureren niet opnieuw worden uitgevoerd na de migratie.
 • Gemigreerde geclusterde machines bieden geen ondersteuning voor in- en uitschalen wanneer cloudsjablonen van de bovenliggende implementatie iteratief worden bijgewerkt.
 • U kunt geclusterde implementaties alleen migreren vanuit een vRealize Automation 7.6-bronomgeving. Het migreren van geclusterde implementaties wordt niet ondersteund voor de bronomgeving van vRealize Automation 7.5, 7.4 en 7.3.
 • De migratie mislukt als een implementatie twee VM's bevat die zijn geconfigureerd voor hetzelfde enkele netwerkprofiel, maar behoren tot verschillende netwerken. Voordat u deze implementatie kunt migreren, moet u de netwerken in vCenter handmatig bijwerken door de netwerkadapter voor beide VM's te wijzigen. Zorg ervoor dat de gegevensverzameling is voltooid en de VM's worden bijgewerkt met de gewijzigde netwerken in de bronimplementaties.