U kunt een vRealize Orchestrator-instantie op één knooppunt die is ingesloten in vRealize Automation 7.x, migreren naar een ingesloten vRealize Orchestrator 8.x-implementatie.

De migratie brengt een ingesloten vRealize Orchestrator 7.x-configuratie over naar uw vRealize Orchestrator 8.x-omgeving. Bij de migratie worden alle bestaande elementen in uw vRealize Orchestrator 8.x-omgeving overschreven.

U voert de migratie uit met het script vro-migratie gebundeld met de vRealize Orchestrator Appliance.
Opmerking: Het migratiescript stopt de vRealize Orchestrator-services automatisch. Mogelijk moet u een onderhoudsvenster voor uw vRealize Automation-bronomgeving plannen.

Voorwaarden

 • Migratie wordt ondersteund voor ingesloten vRealize Orchestrator 7.3 of hoger.
 • Maak een back-up van de vRealize Automation-doelomgeving.
 • Controleer of SSH-toegang is ingeschakeld op de vRealize Automation-broninstantie en in de vRealize Automation-doelomgeving door u als root aan te melden bij vRA 8 via SSH en vervolgens het commando curl -v telnet://<FQDNofvRO7>:22 uit te voeren.
 • Verifieer of de vRealize Automation-brondatabase toegankelijk is vanaf de vRealize Automation-doelomgeving door het commando curl -v telnet://<FQDNofvRO7>:5432 uit te voeren.

Procedure

 1. Meld u als root aan bij de opdrachtregel van de vRealize Orchestrator Appliance van uw doelomgeving via SSH.
 2. Als u de migratie wilt starten, voert u het script vro-migrate uit.
 3. Volg de opdrachtprompts om de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) en de verificatiegegevens van de vRealize Orchestrator-broninstantie op te geven.
 4. (Optioneel) Als u de migratievoortgang wilt volgen, opent u het migratielogboek:
  1. Meld u als root aan bij de opdrachtregel van de doel-vRealize Orchestrator Appliance via een afzonderlijke SSH-sessie.
  2. Voer de opdracht tail -f /var/log/vro-migration.log uit.
  Het migratieproces begint. U ontvangt een melding op de doel- vRealize Orchestrator Appliance wanneer de migratie is voltooid.
 5. (Optioneel) Nadat het migratieproces is voltooid, meldt u zich aan bij de vRealize Orchestrator-bronappliance en start u de services vco-server en vco-configurator opnieuw.
  Opmerking: Door de vRealize Orchestrator-services opnieuw te starten, zorgt u ervoor dat uw 7.x-implementatie toegankelijk is na de migratie. Na de herstart navigeert u naar het tabblad Services op de vRealize Automation-bron en controleert u of de vRealize Orchestrator-services zijn geregistreerd.
 6. Meld u via SSH aan bij de vRealize Automation-doelappliance, voer kubectl get pods -n prelude uit en controleer of de vRealize Orchestrator-appliance 3/3 rapporteert.
  Opmerking: Mogelijk moet u tot 20 minuten wachten voordat u de opdracht voor kubectl get pods -n prelude kunt uitvoeren.
 7. Controleer of vRealize Orchestrator toegankelijk is in de vRealize Automation-doelomgeving.