U kunt uw bestaande vRealize Orchestrator die is ingesloten in een vRealize Automation 7.x-omgeving, migreren naar een ingesloten vRealize Orchestrator 8.x.

Zie Een standalone vRealize Orchestrator migreren voor informatie over het migreren van standalone vRealize Orchestrator-omgevingen.

Migratie wordt ondersteund voor vRealize Orchestrator 7.3 of hoger.

De vRealize Orchestrator-migratie brengt een ingesloten vRealize Orchestrator-bronconfiguratie over naar uw huidige vRealize Orchestrator 8.x-omgeving, waarbij alle bestaande elementen zoals werkstromen, acties, configuratie- en resource-elementen, worden overschreven, met inbegrip van veilige tekenreeksen in werkstromen en configuratie-elementen, pakketten, taken, beleidsregels, certificaten en vertrouwde certificaten, invoegtoepassingen en invoegtoepassingsconfiguraties, aangepaste records in het bestand js-io-rights.conf en Control System-systeemeigenschappen. De migratie omvat zowel ingebouwde als aangepaste vRealize Orchestrator-inhoud.

De gemigreerde vRealize Orchestrator-configuratie bevat niet de volgende gegevens die van invloed kunnen zijn op de prestaties en het gebruik van de doelrelease van vRealize Orchestrator.

  • De invoegtoepassingen VCAC, VCACCAFE, GEF, Data Management en Workflow Documentation van de vRealize Orchestrator-bron. Afgezien van werkstroomuitvoeringen wordt alle vRealize Orchestrator-inhoud die aan deze invoegtoepassingen is gekoppeld, niet naar de doelomgeving gemigreerd.
  • Syslog-serverconfiguratie op de pagina Integratie van logboekregistratie in Control Center.
  • Logboeken van werkstroomuitvoering.
  • Dynamische typen invoegtoepassingsconfiguraties.
Opmerking: Als uw vRealize Orchestrator-eindpunten niet worden beoordeeld, moet u uw vRealize Orchestrator-instantie opnieuw beoordelen voordat u migreert.