Gebruik deze best practices om code voor uitbreidingen en werkstromen te schrijven zodat een eenvoudige interactie met Cloud Assembly ontstaat.

Zie de Migratiehandleiding voor uitbreidbaarheid van vRealize Automation 8.x voor meer informatie over uitbreidbaarheid in Cloud Assembly 8.x.

Datalading van de gebeurtenisbroker gebruiken

Wanneer u zich in Cloud Assembly abonneert op een gebeurtenis, wordt door de gebeurtenisbroker een werkstroom geactiveerd en wordt een lading doorgegeven. De lading moet alle gegevens hebben die de werkstroom nodig heeft. Als de werkstroom aanvullende gegevens nodig heeft, zijn deze beschikbaar door de verschillende vRA 8-service-API's aan te roepen.

Uitbreidbaarheidsacties

In Cloud Assembly kunt u aangepaste acties, actiegebaseerde uitbreidbaarheid of Action-Based Extensibility (ABX) genoemd, maken met behulp van python-, nodejs- en PowerShell-scripts zonder afhankelijkheid van vRO. Voor meer informatie over ABX raadpleegt u Meer informatie over uitbreidbaarheidsacties.