Verschillende vRealize Orchestrator-plug-ins worden niet ondersteund in vRealize Automation.

Deze plug-ins worden niet meer ondersteund:
  • vRealize Automation CAFE-plug-in
  • vRealize Automation .NET-plug-in
  • vRealize Automation REST-plug-in

U moet alle aangepaste inhoud in vRealize Orchestrator opnieuw schrijven om de nieuwe vRealize Automation 8 API-interface te gebruiken. Implementaties die de plug-in REST gebruiken voor API-aanroepen naar vRealize Automation, moeten opnieuw worden geschreven.

Zie Werkstroom- en actiecode schrijven voor vRealize Automation voor informatie over het schrijven van werkstromen die minder herstructurering vereisen.