U kunt uw nieuwe vRealize Orchestrator-implementatie configureren om in hoge beschikbaarheid uit te voeren door drie knooppunten te implementeren en deze als een cluster te verbinden.

Een vRealize Orchestrator-cluster bestaat uit drie vRealize Orchestrator-instanties die een gemeenschappelijke PostgreSQL-database delen. De database van het geconfigureerde vRealize Orchestrator-cluster kan alleen in de asynchrone modus worden uitgevoerd.

Als u een vRealize Orchestrator-cluster wilt maken, moet u één vRealize Orchestrator-instantie selecteren als het primaire knooppunt van het cluster. Na het configureren van het primaire knooppunt voegt u de secundaire knooppunten hieraan toe.

Het gemaakte vRealize Orchestrator-cluster is vooraf geconfigureerd met automatische failover.

Opmerking: Uitval van de automatische failover kan leiden tot het verlies van databasegegevens.

Voorwaarden

Procedure

 1. Configureer het primaire knooppunt.
  1. Meld u via SSH aan als root op de vRealize Orchestrator Appliance-commandoregel van het primaire knooppunt.
  2. Als u de load balancer-server van het cluster wilt configureren, voert u de opdracht vracli load-balancer set load_balancer_FQDN uit.
  3. Meld u aan bij het Control Center van het primaire knooppunt en selecteer Hostinstellingen.
  4. Klik op Wijzigen en stel het hostadres van de verbonden load balancer-server in.
  5. Configureer de verificatieprovider. Zie Een standalone vRealize Orchestrator-server configureren.
 2. Voeg secundaire knooppunten toe aan het primaire knooppunt.
  1. Meld u via SSH aan als root op de vRealize Orchestrator Appliance-commandoregel van het secundaire knooppunt.
  2. Om het secundaire knooppunt toe te voegen aan het primaire knooppunt, voert u de opdracht vracli cluster join primary_node_hostname_or_IP uit.
  3. Voer het rootwachtwoord van het primaire knooppunt in.
  4. Herhaal de procedure voor andere secundaire knooppunten.
 3. (Optioneel) Als op uw primaire knooppunt een aangepast certificaat wordt gebruikt, moet u het certificaat in de toepassing instellen of een nieuw certificaat genereren. Zie Een aangepast TLS-certificaat genereren voor vRealize Orchestrator.
  Opmerking: Het bestand met de certificaatketen moet PEM-gecodeerd zijn.
 4. Voltooi de clusterimplementatie.
  1. Meld u via SSH aan als root op de vRealize Orchestrator Appliance-commandoregel van het primaire knooppunt.
  2. Voer de opdracht kubectl -n prelude get nodes uit om te bevestigen dat alle knooppunten gereed zijn.
  3. Voer het /opt/scripts/deploy.sh-script uit en wacht totdat de implementatie is voltooid.

resultaten

U heeft een vRealize Orchestrator-cluster gemaakt. Nadat u het cluster heeft gemaakt, kunt u uw vRealize Orchestrator-omgeving alleen openen vanaf het FQDN-adres van uw load balancer-server.

Opmerking: Omdat u alleen toegang heeft tot het Control Center van het cluster met het rootwachtwoord van de load balancer, kunt u de configuratie van een clusterknooppunt niet bewerken als het een ander rootwachtwoord heeft. Als u de configuratie van dit knooppunt wilt bewerken, verwijdert u dit uit de load balancer, bewerkt u de configuratie in het Control Center en voegt u het knooppunt weer toe aan de load balancer.

Volgende stappen

Als u de status van het vRealize Orchestrator-cluster wilt bewaken, meldt u zich aan bij de vRealize Orchestrator Client en navigeert u naar het tabblad Systeem van het dashboard. Zie Een vRealize Orchestrator-cluster controleren.