Om de beschikbaarheid van de vRealize Orchestrator-services te vergroten, start u meerdere vRealize Orchestrator-serverinstanties in een cluster met een gedeelde database. vRealize Orchestrator werkt als één instantie totdat deze is geconfigureerd om als onderdeel van een cluster te werken.

Meerdere vRealize Orchestrator-serverinstanties met identieke server- en invoegtoepassingsconfiguraties werken samen in een cluster en delen één database.

Alle vRealize Orchestrator-serverinstanties communiceren met elkaar door heartbeats uit te wisselen. Elke heartbeat is een tijdstempel dat het knooppunt binnen een bepaald tijdsinterval naar de gedeelde database van het cluster schrijft. Netwerkproblemen, een niet-reagerende databaseserver of overbelasting zorgt er mogelijk voor dat een vRealize Orchestrator-clusterknooppunt niet meer reageert. Als een actieve vRealize Orchestrator-serverinstantie geen heartbeats kan verzenden binnen de time-outperiode voor failover, wordt deze als niet-reagerend beschouwd. De time-out voor failover is gelijk aan de waarde van het heartbeatinterval vermenigvuldigd met het aantal failoverheartbeats. Deze fungeert als definitie voor een onbetrouwbaar knooppunt en kan worden aangepast op basis van de beschikbare bronnen en de productiebelasting.

Een vRealize Orchestrator-knooppunt schakelt de stand-by-modus in wanneer de verbinding met de database wordt verbroken en blijft in deze modus totdat de verbinding met de database wordt hersteld. De andere knooppunten in het cluster nemen de controle over van het actieve werk, door alle onderbroken werkstromen te hervatten vanaf de laatste onvoltooide items, zoals scriptbare taken of werkstroomaanroepen.

U kunt de status van uw vRealize Orchestrator-cluster controleren via het tabblad Systeem van het vRealize Orchestrator Client-dashboard. Als u de clusterheartbeat, het aantal failoverheartbeats en het aantal actieve knooppunten wilt configureren, gaat u naar de pagina Orchestrator-clusterbeheer van het vRealize Orchestrator Control Center.