U kunt informatie in elk type vRealize Orchestrator-script vastleggen, bijvoorbeeld werkstroom, beleid of actie. Deze informatie heeft typen en niveaus. Het type kan persistent of niet-persistent zijn. Het niveau kan DEBUG, INFO, WARN, ERROR, TRACE en FATAL zijn.

Tabel 1. Persistente en niet-persistente logboeken maken
Logboekniveau Persistent type Niet-persistent type
DEBUG Server.debug("short text", "long text"); System.debug("text")
INFO Server.log("short text", "long text"); System.log("text");
WARN Server.warn("short text", "long text"); System.warn("text");
ERROR Server.error("short text", "long text"); System.error("text");

Persistente logboeken

Persistente logboeken (serverlogboeken) houden logboeken bij van vroegere werkstroomuitvoeringen en worden opgeslagen in de vRealize Orchestrator-database.

Niet-persistente logboeken

Wanneer u een niet-persistent logboek (systeemlogboek) gebruikt om scripts te maken, stelt de vRealize Orchestrator-server alle actieve vRealize Orchestrator-applicaties op de hoogte over dit logboek, maar deze informatie wordt niet opgeslagen in de database. Wanneer de applicatie opnieuw wordt gestart, gaat de logboekinformatie verloren. Niet-persistente logboeken worden gebruikt voor foutopsporing en voor live-informatie. Als u systeemlogboeken wilt weergeven, moet u een voltooide werkstroomuitvoering selecteren in de vRealize Orchestrator Client en het tabblad Logboeken selecteren.