VMware Technical Support vraagt doorgaans om diagnostische gegevens wanneer u een ondersteuningsaanvraag verzendt. Deze diagnostische informatie bevat productspecifieke logboeken en configuratiebestanden van de host waarop het product wordt uitgevoerd.

vRealize Orchestrator Appliance-logboeken worden opgeslagen in de directory /data/vco/usr/lib/vco/app-server/logs/. U exporteert de logboeken van uw vRealize Orchestrator Appliance-implementatie door u aan te melden op de opdrachtregel van de appliance en de vracli log-bundle-opdracht uit te voeren. De gegenereerde logboekbundel wordt opgeslagen in de rootmap van uw vRealize Orchestrator Appliance.