Op de pagina Logboeken configureren in het Control Center kunt u het niveau van het serverlogboek en het scriptlogboek instellen dat u nodig heeft. Als een van de logboeken meerdere malen per dag is gegenereerd, is het lastig om te bepalen waardoor de problemen worden veroorzaakt.

Het standaardlogboekniveau van het serverlogboek en het scriptlogboek is INFO. Het wijzigen van het logboekniveau beïnvloedt alle nieuwe berichten die de server in de logboeken invoert en het aantal actieve verbindingen met de database. De uitgebreide logboekregistratie neemt af in aflopende volgorde.
Voorzichtig: Stel het logboekniveau alleen in op DEBUG of ALL om een probleem op te lossen. Gebruik deze instellingen niet in een productieomgeving omdat dit de prestaties ernstig kan beïnvloeden.

vRealize Orchestrator-logboeken genereren

U kunt de logboeken van uw implementatie exporteren door u aan te melden bij de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel als root en de vracli log-bundle-opdracht uit te voeren. De gegenereerde logboekbundel wordt opgeslagen in de hoofdmap van de appliance.

.

Opmerking: Wanneer u meer dan één vRealize Orchestrator-instantie in een cluster heeft, bevat de logboekbundel de logboeken van alle vRealize Orchestrator-instanties in het cluster.