U kunt vRealize Orchestrator configureren om uw logboekinformatie naar een vRealize Log Insight-server te verzenden.

U kunt een integratie van logboekregistratie op een vRealize Log Insight-server configureren via de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.

Opmerking: Zie Een syslog-integratie in vRealize Orchestrator maken of overschrijven voor informatie over het configureren van een integratie van logboekregistratie met een externe syslog-server.

Voorwaarden

  • Configureer uw vRealize Log Insight-server. Raadpleeg de Documentatie voor vRealize Log Insight.
  • Controleer of uw vRealize Log Insight-versie 4.7.1 of hoger is.

Procedure

  1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  2. Als u de integratie van logboekregistratie met vRealize Log Insight wilt configureren, voert u de opdracht vracli vrli setvRLI_FQDN uit.
    Opmerking: Als uw vRealize Orchestrator-instantie een zelfondertekend certificaat gebruikt, kunt u SSL-verificatie deactiveren door het optionele argument -k of --insecure op te nemen.

Volgende stappen

Voer de opdracht vracli vrli -h uit voor meer informatie over vRealize Log Insight-configuratieopties.