U kunt uw bestaande vRealize Orchestrator 7.x-implementatie naar een vRealize Orchestrator 8.x-omgeving migreren. Migratie wordt ondersteund voor vRealize Orchestrator 7.3 of later die zijn geverifieerd met vSphere of met vRealize Automation 7.x.

Wat omvat de migratie?

De vRealize Orchestrator-migratie brengt een externe vRealize Orchestrator-bronconfiguratie over naar uw huidige vRealize Orchestrator-omgeving, waarbij alle bestaande elementen zoals werkstromen, acties, configuratie- en bronelementen worden overschreven, met inbegrip van veilige tekenreeksen in werkstromen en configuratie-elementen, pakketten, taken, beleidsregels, certificaten en vertrouwde certificaten, invoegtoepassingen en configuraties van invoegtoepassingen, aangepaste records in het bestand js-io-rights.conf, systeemeigenschappen voor het Control Center. De migratie omvat zowel ingebouwde als aangepaste vRealize Orchestrator-inhoud.
  • De migratie van vRealize Orchestrator-instanties die met vSphere zijn geverifieerd, omvat ook de status van momenteel actieve entiteiten, zoals tokens voor de uitvoering van werkstromen, geplande taken, beleidsuitvoeringen.
  • Voor vRealize Orchestrator-instanties die zijn geverifieerd met vRealize Automation, verschijnen de huidige actieve entiteiten in een mislukte status in de vRealize Orchestrator-doelomgeving.

Wat wordt niet gemigreerd?

De gemigreerde vRealize Orchestrator-configuratie bevat niet de volgende gegevens die van invloed kunnen zijn op de prestaties en het gebruik van de doelinstantie van vRealize Orchestrator.
  • De invoegtoepassingen VCAC, VCACCAFE, GEF, Data Management en Workflow Documentation van de broninstantie van vRealize Orchestrator. Afgezien van werkstroomuitvoeringen wordt alle vRealize Orchestrator-inhoud die is gekoppeld aan deze invoegtoepassingen, niet gemigreerd naar de vRealize Orchestrator-doelomgeving.
  • Syslog-server-configuratie op de pagina Integratie van logboekregistratie in Control Center.
  • Werkstroomuitvoeringslogboeken.
  • Configuraties van de invoegtoepassing Dynamic Types.

Ingesloten vRealize Orchestrator-omgevingen migreren

U kunt uw externe vRealize Orchestrator 7.x-omgeving migreren naar zowel externe als ingesloten vRealize Orchestrator-omgevingen. Migratie van ingesloten vRealize Orchestrator-omgevingen naar externe omgevingen wordt echter niet ondersteund.

Voor informatie over het migreren van ingesloten vRealize Orchestrator-omgevingen raadpleegt u de vRealize Automation 8 Transition Guide.

Overwegingen voor FIPS-naleving

Het migreren of upgraden van bestaande niet-FIPS-implementaties naar FIPS-compatibele vRealize Orchestrator 8.x-omgevingen wordt niet ondersteund.

De FIPS-modus kan standaard alleen tijdens de installatie worden ingeschakeld. Zie De vRealize Orchestrator Appliance downloaden en implementeren voor meer informatie.

Zie deze pagina voor meer informatie over ondersteuning voor VMware FIPS 140-2 in VMware-producten.