Gebruik de vRealize Orchestrator Client om vRealize Orchestrator-services en -objecten te beheren.

U vindt de vRealize Orchestrator Client op https://your_orchestrator_FQDN/orchestration-ui.
Gebruikersinterface-element Beschrijving
Dashboard Gebruik het vRealize Orchestrator Client-dashboard en de profilingfunctie om nuttige metriekgegevens over uw vRealize Orchestrator-omgeving en -werkstromen te verzamelen.
Werkstromen Werkstromen maken, bewerken, plannen, uitvoeren en verwijderen.
Acties Acties maken, bewerken en verwijderen. De actie-editor ondersteunt automatisch aanvullen voor algemene scriptelementen die zijn opgenomen in de vRealize Orchestrator API Explorer.
Beleidsregels Beleidsregels maken, bewerken, uitvoeren en verwijderen.
Pakketten Pakketten met vRealize Orchestrator-objecten maken, verwijderen, exporteren en importeren.
Configuraties Configuratie-elementen maken, uitvoeren en verwijderen.
Bronnen Bronelementen exporteren, importeren en bijwerken.
Groepen Gebruikers met beheerdersrechten kunnen rollen toewijzen aan gebruikers in de vRealize Orchestrator Client en ze aan groepen toevoegen.
Auditlogboeken Bekijk de verschillende gebeurtenissen, zoals wanneer een object wordt gemaakt, die worden vastgelegd in de vRealize Orchestrator Client.
Git-opslagplaatsen Maak een integratie met een Git-opslagplaats en gebruik de integratie om de ontwikkeling van werkstromen en andere vRealize Orchestrator-objecten te beheren in meerdere implementaties.

Zie Git-vertakkingen gebruiken om mijn vRealize Orchestrator-objectinventaris te beheren.

Verwijderde items Herstel verwijderde vRealize Orchestrator Client-objecten, zoals werkstromen, acties, beleidsregels, configuratie-elementen en bronelementen.
API Explorer Bekijk de API-opdrachten die beschikbaar zijn in de vRealize Orchestrator Client.
Opmerking: De vRealize Orchestrator Client communiceert met de vRealize Orchestrator REST API via een REST-proxy.