Beheer hoe uw vRealize Orchestrator-objectinventaris wordt weergegeven in de vRealize Orchestrator Client.

De vRealize Orchestrator Client ondersteunt drie verschillende weergavetypen voor objecten zoals werkstromen, acties, beleidsregels, resources en configuraties: kaartweergave, lijstweergave en structuurweergave. U kunt het huidige weergavetype wijzigen in de rechterbovenhoek van de pagina.

Kaartweergave

De kaartweergave is het standaardweergavetype dat wordt gebruikt in de vRealize Orchestrator Client. Informatie over het afzonderlijke inventarisobject, zoals een werkstroom, wordt weergegeven in een apart kaartelement.

De vRealize Orchestrator-client geeft de pagina Werkstromen weer in de kaartweergave.

Lijstweergave

Lijstweergave geeft informatie weer over uw vRealize Orchestrator-objecten, geordend als een lijst. Voor meer informatie over de acties die u kunt uitvoeren op het object, klikt u op het pictogram met drie verticale puntjes links van het object.

De vRealize Orchestrator-client geeft de pagina Werkstromen weer in de lijstweergave.

Structuurweergave

U kunt uw objectinventaris onder hiërarchische mappen in de structuurweergave ordenen. Elk vRealize Orchestrator-objecttype heeft een map op rootniveau. U kunt geen nieuwe objecten, zoals werkstromen, maken in de hoofdmap. U moet afzonderlijke mappen maken die zijn geordend onder de hoofdmap. Elke map bevat hulpmiddelen om u te helpen bij het beheren van de inhoud, zoals een inhoudsfilter.
Opmerking: Elke map heeft een afzonderlijk inhoudsfilter. U kunt geen inhoud op meerdere mappen filteren.
Zie Een map of submap in de vRealize Orchestrator-client maken voor meer informatie over mappen.
Opmerking: Wanneer u een object in de structuurweergave selecteert, wordt het in een alleen-lezen-modus geopend. Als u de objectinhoud, zoals werkstroomvariabelen of het werkstroomschema, wilt bewerken, klikt u op Bewerken in het bovenste optiemenu.
De vRealize Orchestrator-client geeft de pagina Werkstromen weer in de structuurweergave.