Als beheerder kunt u groepen gebruiken om in te stellen wat vRealize Orchestrator-inhoudsgebruikers in de vRealize Orchestrator Client kunnen bekijken en openen.

U kunt de vRealize Orchestrator Client gebruiken om groepsrechten in te stellen voor vRealize Orchestrator-werkstromen, -acties, -beleidsregels, -configuratie-elementen, -bronelementen en -pakketten.
Opmerking: Gebruikers van vRealize Orchestrator-instanties die met vSphere zijn geverifieerd, kunnen alleen groepsrechten voor Uitvoeren hebben.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
 2. Ga naar Beheer > Groepen.
 3. Klik op Nieuwe groep.
 4. Voeg op het tabblad Samenvatting een naam en beschrijving voor de groep toe.
 5. Klik op het tabblad Gebruikers op Toevoegen.
  1. Zoek een gebruiker die u wilt toevoegen aan de groep.
  2. Wijs groepsrechten aan de gebruiker toe.
  3. Klik op Toevoegen.
 6. Voeg op het tabblad Items vRealize Orchestrator-objecten toe aan de groep.
  Opmerking: U kunt ook een object toevoegen aan bestaande groepen wanneer dat object wordt gemaakt in de vRealize Orchestrator Client. Als u het object wilt toevoegen, selecteert u de groep in het vervolgkeuzemenu Toegankelijk voor op het tabblad Samenvatting/Algemeen van de objecteditor.
 7. Klik op Opslaan.