vRealize Orchestrator-beheerders kunnen machtigingen instellen waarmee de toegang tot functies en inhoud in de vRealize Orchestrator Client wordt beheerd. Toegangsrechten zijn onderverdeeld in gebruikersrollen en groepsrechten.

Rollen bepalen welke vRealize Orchestrator Client-functies gebruikers kunnen bekijken en gebruiken. Toegang tot de rollenbeheerfunctionaliteit is afhankelijk van het licentietype van uw vRealize Orchestrator-omgeving.
Tabel 1. Toegang op basis van licenties tot vRealize Orchestrator-rollenbeheer
Licentie Verificatie
vSphere vRealize Automation
vSphere Rollenbeheer wordt niet ondersteund. Groepen ondersteunen alleen uitvoeringsmachtigingen.
vRealize Automation

Beheer rollen in de vRealize Orchestrator-client.

Zie Rollen toewijzen in de vRealize Orchestrator Client.

Beheer rollen via Identiteits- en toegangsbeheer in vRealize Automation.

Zie vRealize Orchestrator-clientrollen in vRealize Automation configureren.

Groepsmachtigingen bepalen welke vRealize Orchestrator Client-inhoud gebruikers kunnen bekijken en gebruiken, zoals werkstromen, acties, beleidsregels, configuratie-elementen en bronelementen. Toegang tot vooraf geconfigureerde vRealize Orchestrator-systeeminhoud, zoals standaardwerkstromen en acties, wordt gedeeld met alle gebruikers, tenzij dit anders is ingesteld via groepsrechten.

Toegangsrechten van gebruikers met beheer- en weergaverollen worden niet beperkt door groepsrechten. Toegangsrechten van gebruikers zonder een toegewezen rol en gebruikers met een rol als werkstroomontwerper zijn afhankelijk van de groep waaraan ze zijn toegewezen. U kunt de toegangsrechten van deze gebruikers uitbreiden door hun groepsrechten te wijzigen. Op deze manier kunt u gebruikers organiseren in gemeenschappelijke projecten. U kunt bijvoorbeeld een groep maken met gebruikers die werken aan het ontwikkelen van een aangepaste vRealize Orchestrator-invoegtoepassing en ze toestaan om alleen inhoud te wijzigen die specifiek is voor hun groep.

Tabel 2. vRealize Orchestrator-gebruikersrollen en -groepsrechten
Rol Toegangsrechten
Beheerder Beheerders hebben toegang tot alle functies en inhoud van de vRealize Orchestrator-client, inclusief de inhoud die door specifieke groepen is gemaakt. Verantwoordelijk voor het instellen van gebruikersrollen, het maken en verwijderen van groepen en het toevoegen van gebruikers aan groepen. Beheerders worden niet beperkt door groepsrechten.
Opmerking: Tenantbeheerders van vRealize Automation-omgevingen die worden gebruikt om vRealize Orchestrator te verifiëren, hebben standaard beheerdersrechten.
Kijker Kijkers hebben alleen-lezen toegang tot alle inhoud in de vRealize Orchestrator-client, maar kunnen geen inhoud maken, bewerken, uitvoeren of exporteren. Kijkers kunnen ook alle groepen en groepsinhoud zien. Kijkers worden niet beperkt door groepsrechten.
Opmerking: De kijkerrol overschrijft de rol van werkstroomontwerper wanneer deze is ingesteld op hetzelfde gebruikersaccount.
Groepsrechten
Geen toegewezen groep Uitvoeren Uitvoeren en bewerken
Ontwerpfunctie voor werkstromen
 • Bekijk systeeminhoud.
 • Bekijk eigen uitvoeringen en voer deze uit.
 • Maak, bewerk en verwijder eigen inhoud.
 • Bekijk systeeminhoud.
 • Bekijk eigen uitvoeringen en voer deze uit.
 • Maak, bewerk en verwijder eigen inhoud.
 • Voeg eigen inhoud toe aan de groep.
 • Voer groepsinhoud uit, maar bewerk deze niet.
 • Bekijk systeeminhoud.
 • Bekijk eigen uitvoeringen en voer deze uit.
 • Maak, bewerk en verwijder eigen inhoud.
 • Voeg eigen inhoud toe aan de groep.
 • Voer groepsinhoud uit en bewerk deze.
Opmerking: Niet beschikbaar voor vRealize Orchestrator-instanties die met vSphere zijn geverifieerd.
Gebruiker zonder toegewezen rol
 • Bekijk eigen uitvoeringen.
 • Bekijk eigen uitvoeringen en voer deze uit.
 • Bekijk groepsinhoud en voer deze uit.

 • Bekijk eigen uitvoeringen en voer deze uit.
 • Bekijk groepsinhoud en voer deze uit.
Opmerking: Gebruikers in deze groep moeten een rol als werkstroomontwerper krijgen om inhoud te kunnen maken, bewerken en toevoegen.
Opmerking: Niet beschikbaar voor vRealize Orchestrator-instanties die met vSphere zijn geverifieerd.