Bewerk werkstromen en acties direct vanuit de bovenliggende werkstroom in de vRealize Orchestrator Client.

Het bewerken van onderliggende werkstromen en acties direct vanuit de bovenliggende werkstroom kan de werkstroomontwikkeling helpen stroomlijnen.

Voorwaarden

Maak een werkstroom die een andere werkstroom, actie of beide aanroept.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Selecteer het tabblad Schema.
  4. Afhankelijk van het objecttype dubbelklikt u op het Werkstroomelement of Actie-element in het werkstroomcanvas.
  5. Bewerk het object.
  6. Klik op Opslaan om het bewerken van de onderliggende werkstroom of actie te voltooien.
  7. Om terug te keren naar de bovenliggende werkstroom, sluit u de objecteditor.