Een werkstroom bestaat uit een reeks acties en beslissingen die u sequentieel uitvoert. vRealize Orchestrator biedt een bibliotheek met werkstromen die algemene beheertaken uitvoeren. vRealize Orchestrator biedt ook bibliotheken met de afzonderlijke acties die de werkstromen uitvoeren.

Werkstromen combineren acties, beslissingen en resultaten die, wanneer ze in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd, een specifieke taak of een specifiek proces voltooien in een virtuele omgeving. Werkstromen voeren taken uit zoals het inrichten van virtual machines, het maken van back-ups, het uitvoeren van regelmatig onderhoud, het verzenden van e-mails, het uitvoeren van SSH-bewerkingen, het beheren van de fysieke infrastructuur en andere algemene bewerkingen van hulpprogramma's. Afhankelijk van hun functie accepteren werkstromen de invoer van parameters. U kunt werkstromen maken die worden uitgevoerd volgens gedefinieerde schema's of die worden uitgevoerd als bepaalde verwachte gebeurtenissen optreden. Informatie kan door u worden verstrekt, door andere gebruikers, door een andere werkstroom of actie, of door een extern proces, zoals de aanroep van een webservice door een toepassing. Werkstromen valideren en filteren informatie voordat ze worden uitgevoerd.

Werkstromen kunnen andere werkstromen aanroepen. U kunt bijvoorbeeld een werkstroom hebben die een andere werkstroom aanroept om een nieuwe virtual machine te maken.

U kunt werkstromen maken met de Integrated Development Environment (IDE) van de vRealize Orchestrator Client-interface, die toegang biedt tot de werkstroombibliotheek en de mogelijkheid om werkstromen uit te voeren op de werkstroomengine. De werkstroomengine kan ook objecten uit externe bibliotheken gebruiken die u aan vRealize Orchestrator koppelt. Met deze functie kunt u processen aanpassen of functies implementeren die door toepassingen van derden worden aangeboden.