U kunt een werkstroom terugzetten naar een eerder opgeslagen versie.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer een werkstroom.
 3. Selecteer het tabblad Versiegeschiedenis.
 4. Als u een vergelijking tussen de versies wilt bekijken, selecteert u een werkstroomversie en selecteert u een andere versie in de vervolgkeuzemenu Verschil met.
  In een venster worden de verschillen tussen de huidige werkstroomversie en de geselecteerde werkstroomversie weergegeven.
 5. Als u de werkstroom naar een andere versie wilt terugzetten, klikt u op Herstellen.
  De status van de werkstroom wordt teruggezet naar de status van de geselecteerde versie.
  Opmerking: U kunt ook een werkstroomversie herstellen vanuit de weergave van de grafische verschiltool. Zie Visuele vergelijking tussen werkstroomversies.