Om versionsinformationen för Workspace ONE UEM

VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som har introducerats i 2203 samt lösta och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er

 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer

 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

När lanseringen är slutförd kommer vi att meddela allmän tillgänglighet för kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar. För mer information, se KB-artikeln.

Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021

Läs mer om Apple-versionerna som kommer under hösten 2021. Se Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021 för mer information.

Nya funktioner i denna version

Console

 • Hitta VMware Workspace ONE Intelligence-instansen enklare i Workspace ONE Cloud Admin Hub.

  I den högra navigeringspanelen i Workspace ONE Cloud Admin Hub kan du nu snabbt hitta din Workspace ONE Intelligence-instans om du använder Workspace ONE UEM och Workspace ONE Intelligence. Använd navigeringsmenyn för att komma åt din VMware Cloud Services (rutan i det övre högra hörnet). Öppna Workspace ONE Intelligence-konsolen genom att gå till Mina tjänster och klicka på den tydligt markerade Workspace ONE Intelligence aktiverat.

 • Introducerar en ny aviseringsbanderoll för begränsningar för organisationsgrupper med smartgrupper.

  Notisbanderollen håller dig informerad om ändringar av begränsningarna för organisationsgrupper med smartgrupper. När du går till Tilldelningsgruppper > Listvy får du nu följande meddelande: Skapande av smarta grupper ovanför kundorganisationsgrupper kommer inte att tillåtas i framtida utgåvor.

 • Texten ”Registrerad” på kontrollpanelen för enheter och bildskärmar lyder nu ”Registreringspost för förregistrering”.

  Siffran bredvid texten ”Registrerad” var missvisande för användare eftersom den gäller den registreringsposten som skapats på konsolen – inte den faktiska registrerade enheten i registreringsläget. Därför har vi bytt namn på ”Registrerad” till ”Registreringspost för förregistrering” för att undvika feltolkningar.

Android

 • Vill du återställa arbetslösenkoden medan arbetsprofilen är låst i direktstart? Vi kan hjälpa dig.

  När en arbetsprofil är låst i direktstart visar låsskärmen för arbetsprofilen nu knappen Glömt mitt lösenord på Android 11-enheter som har separata lösenord för enheten och arbetsprofilen. Mer information finns i Android Device Management with Workspace ONE UEM.

Apple

 • Få en avisering när Apple Business Manager-token snart upphör att gälla.

  Administratörer i Workspace ONE UEM kan nu aviseras via e-post eller direkt i konsolen 30 dagar innan en apptoken eller enhetstoken för Apple Business Manager (ABM) förfaller. Via enhetstoken kan administratörer också aviseras när fel inträffar, t.ex. godkännande av nya ABM-användarvillkor. Mer information finns i Konfigurera Console-notiser.

Applikationshantering

 • Vill du åsidosätta enhetens standardbeteende vid omstart av win32-appar under.

  Workspace ONE UEM ger dig flexibiliteten att definiera enhetens beteende vid omstart, inte bara på appkonfigurationsnivå utan även på apptilldelningsnivå. Du kan ställa in omstartsalternativ för enheten genom att aktivera den nya inställningen Åsidosätt omstartshantering på apptilldelningsnivå. De omstartsalternativ du konfigurerar på tilldelningsnivå åsidosätter alternativen som konfigurerats på appkonfigurationsnivå. Mer information finns i Överför och konfigurera Win32-filer för distribution av programvara och Lägga till tilldelningar och undantag för dina applikationer.

 • Spåra och rapportera installationsstatus för appar på Windows enheter med noggrannhet.

  I Workspace ONE UEM console kan du nu se korrekt installationsstatus för applikationer på Windows enheter. Den här förbättringen hjälper till att avgöra om användaren avinstallerar applikationen manuellt. Den förbättrar även användarupplevelsen genom att visa en korrekt lista över installerade appar på användarens enheter.

Innehållshantering

 • Finjustera bekräftelseknappen efter din organisations behov.

  Du kan konfigurera texten som visas på bekräftelseknappen och tiden det ska ta för användare att bekräfta ett obligatoriskt dokument. Om du vill göra det går du till Inställningar < Workspace ONE Content App < Dokumentbekräftelse och aktivera funktionen Dokumentbekräftelse. Mer information finns i avsnittet Dokumentbekräftelse i Workspace ONE Content.

Chrome OS

 • Är du orolig över hur säkra användardata är om en enhet har tappats bort eller blivit stulen? Vi har tagit fram en lösning åt dig.

  Vi har uppdaterat hanteringskommandona och lagt in kommandot Rensa användarprofiler, som gör att alla användare loggas ut och tas bort från enheten. Mer information finns i Enhetshanteringskommandon för Chrome OS-enheter.

 • Du kan inte längre visa några data som fanns på enheterna efter en företagsrensning.

  Vi har uppdaterat kommandot Företagsrensning för Chrome OS-enheter med ett nytt alternativ, som säkerställer att alla lagrade data tas bort efter en avprovisionering. Vi har även lagt till kommandot Enhetsrensning som rensar data utan att avprovisionera enheten. Mer information finns i Enhetshanteringskommandon.

MacOS

 • Vi har förbättrat funktionen för enhetslåsning.

  För enheter med macOS 10.14 och senare kan administratörer låsa enheter med Apple Silicon med en sexsiffrig PIN-kod och tillhandahålla ett meddelande som visas på upplåsningsskärmen. Mer information finns i Låsa enheter.

 • Vi har lagt till stöd för återställningslås i macOS

  Från och med macOS 11.5 kan du som MDM-administratör ställa in ett lösenord som måste anges innan användaren kan starta om en Apple Silicon-macOS enhet till återställningsoperativsystemet via API:t. Lösenordet kan bara ställas in eller tas bort via MDM-lösningen. Du kan även se status för återställningslåset i händelseloggen. Mer information finns i Status för återställningslås.

 • Microsofts stöd för villkorlig åtkomst till macOS-plattform finns nu tillgängligt

  Administratörer kan nu använda identitetsleverantören Azure för att autentisera åtkomst till Microsoft Office-applikationer i produktionsmiljöerna. Den baseras på enhetens efterlevnads- och hanteringsstatus som skickas till Azure från UEM för förbättrad säkerhet (Unified Endpoint Management).

Rugged

 • Produktleveransen till enheter i SaaS-miljö har blivit ännu enklare.

  Leverera produkter med CDN till enheter för att förbättra prestandan och frigöra viktiga resurser i UEM. Som standard har vi angett provisioneringsinställningen för den organisationsgrupp som är värd för enheter som Aktiverad. Du kan kontrollera inställningen för Produkthämtningar via CDN genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Admin > Produktprovisionering.

Lösta problem

2203 Lösta problem

 • CRSVC-27266: Kan inte att ta bort enhet från UEM Console

 • CRSVC-29793: S/MIME-certifikat är korrupta på databasen

 • CRSVC-29031: UEM-avregistreringen skickar inte omautentisering till användarens andra enheter.

 • AGGL-11954: Appar visas inte i den hanterade Google Play Store på Android Enterprise-enheter på grund av undantag i den lagrade proceduren SyncAFWAppsForOwner.

 • AGGL-11954: setAvailableProductSet EMM API-anrop och appsynkronisering misslyckas på grund av SQL-undantag – överträdelse av PRIMARY KEY-restriktion.

 • ARES-20866: Android Enterprise – Det gick inte att skicka konfigurationen för hanterad app.

 • CMCM-189443: Det går inte att ta bort hanterat innehåll via API om filen hämtas på enheten.

 • AMST-35577: Spaceman-fel vid navigering till Enheter > Livscykel > Mellanlagring > Windows.

 • AMST-35577: Spaceman-fel vid navigering till Enheter > Livscykel > Mellanlagring > Windows.

 • FCA-200853: Angular-sidor läses inte in om inte rollen har minsta antal behörigheter.

 • UM-7279: AdvancedLdapSyncJob stöter på fel

 • UM-7237: Användargruppens användarlista kan inte läsas in på grund av att dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers sproc har överskridit tidsgränsen

 • UM-7217: Fel vid sökning efter gruppen oracleLDAP i Oracle-miljön.

 • UM-7212: Det går inte att ändra en administratörsroll för en underordnad organisationsgrupp.

 • UM-7183: Uppdateringen av EnrollmentUser LocationGroupUUID har inte grupperats.

 • UM-401: Automatisk synkronisering av LDAP-grupp hoppas över för kunden ibland

 • SINST-175943: Köra Installationsprogrammet för AirWatch Cloud Connector i tyst läge.

 • RUGG-10589: Kopieing av den befintliga provisioneringsprofilen skapar profilkopian under avsnittet Enheter > Profiler och resurser.

 • RUGG-10513: Batchimport av anpassat XRef-attribut misslyckas vid användning av MAC-adress.

 • RUGG-10469: Provisioning/PoliciesViewDevices-rutnätet "Senast sedd" visar tiden som 5 timmar efter förväntad administratörstidszon.

 • RUGG-10368: macOS-versionsinformation är inte synlig i listvyn.

 • RUGG-10364: Kan inte ta bort kringutrustningsfilen (skrivarfilen) från UEM Console.

 • RUGG-10357: Kan inte att överföra stora filer till menyn Arkiv/Åtgärder.

 • PPAT-10401: Intern SDK-app genererar felkod:14 med Tunnel-proxy.

 • MACOS-2705: SystemIntegrityProtectionEnabled returneras som falskt av enhetssöknings-API för MAC OS.

 • INTEL-34748: DB-uppgraderingsfel.

 • FCA-201419: Kan inte att spara avsnittet Redigera enhet på några enheter.

 • FCA-201427: UEM:s API för att hämta Syslog-inställningar finns tillgängligt på API-hjälpsidan men fungerar inte.

 • FCA-201317: Kunden upplever långsamhet i enhetssökningen efter uppgradering till UEM version 21.09.

 • FCA-201263: Knappen Acceptera DEP TOU kräver bläddring på iPod touch.

 • FCA-201088: Kan inte se IP-adress i kolumnen Enhetsrapporter med namnet "Wi-Fi IP Address".

 • FCA-200942: Migreringsskript Notification.UpdateNotificationUUID orsakar fel i uppgraderingar.

 • FCA-201086: Kan inte komma åt fliken Användarlista i UEM Console.

 • FCA-200936: Konsolinloggning misslyckas för katalogadministratörskontot med felet "Ogiltiga autentiseringsuppgifter".

 • FCA-200930: UEM Console kraschar vid navigering till Enheter > Efterlevnadspolicyer > Händelselogg.

 • FCA-200792: UEM-rapporter kan inte köras med statusen Försök igen.

 • FCA-200222: DoS på användarkonto.

 • FCA-200674: Få administratörer kunde inte tilldela redan publicerade appar | Nya appar som publiceras påverkas inte.

 • FCA-200503: Användarvillkoren för SaaS visas inte korrekt vid åtkomst utifrån VMwares företagsnätverk.

 • FCA-199471: Rätt status rapporteras inte från efterlevnadspolicyn för mobildataanvändning.

 • ENRL-3311: Enhetsanpassad uppdateras inte omedelbart när den registreras med enhetstypen, men uppdateras med en fördröjning.

 • ENRL-3309: Konsolsidan kraschar när gruppolicyer redigeras.

 • ENRL-3235: Sidan Livscykel > Registreringsstatus visar inga resultat vid sökning efter ett värde och sortering efter Registreringsstatus.

 • CRSVC-26687: API devices/{deviceID}/commands kräver fråga om customCommandModel.

 • CRSVC-26608: Förtroendetjänstloggen lämnar inte ifrån sig utdata trots att loggnivån ändras till "utförlig".

 • CRSVC-26579: Händelserensning för partitionerade databaseer använder inte RetentionDays som partitionsintervall.

 • CRSVC-26373: SQL-blockerade processer på PROD DB.

 • CRSVC-26547: Kan inte ta bort smartgrupper.

 • CRSVC-26530: Ta bort redundant anrop för att aktivera vIDM-anslutningsdon under ACC-installerarens byggprocess.

 • CRSVC-26308: Om förväntat beteende för ändring av applikationsgrupp (tillåtlista).

 • CRSVC-25994: Alternativet att skapa meddelandemall av typen "Notis om skapande av leverantörsapplikationsgrupp" saknas.

 • CRSVC-25970: API Framework XSS-validering förhindrar dubbla tecken på ny rad.

 • CRSVC-25866: Det gick inte att begära certifikat vid försök att installera en profil med ett certifikat.

 • CRSVC-25779: Nya registreringar av Boxer kan inte ansluta till lokal Exchange via SEG.

 • CRSVC-25745: Återkallelse av Azure AD-token aktiveras inte av företagsrensning.

 • CRSVC-25837: Fel vid inläsning av listvyn för certifikat.

 • CRSVC-25654: Installera efterlevnadsprofil stämmer inte av tilldelningen när Smartgrupp ändras.

 • CRSVC-25535: Ofullständiga resultat returneras för rapporten ”Certifikat som snart upphör att gälla”.

 • CRSVC-25279: Endast meddelandemallar som är definierade i samma organisationsgrupp som efterlevnadspolicyn visas i Efterlevnadspolicyer.

 • CRSVC-25520: Ämnesraden för e-postnotiser visar inte korrekt omljudstecken (Ä ä Ü ü ö ö).

 • CRSVC-25200: Databasuppgraderingen för aktiv tid kunde inte genomföras.

 • CMSVC-15994: Specialtecken som &&...<> tillåts när en smartgrupp skapas via REST API.

 • CMSVC-15915: Det går inte att hitta smartgrupperna i WS One Hub-tjänsterna vid tilldelningen till mallar.

 • CMCM-189509: Det gick inte att komma åt sidan med enhetsinformation för alla Android-enheter.

 • CMEM-186566: Enheter blockeras när DX-mod slås på.

 • CMCM-189498: Överföring av stora PDF-filer medför att det inte går att få tillgång till webbkonsolen.

 • ARES-21600: DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 orsakar tempdb-konkurrens.

 • ARES-21597: Kan inte att läsa in eller redigera profiler som tilldelats en borttagen organisationsgrupp.

 • ARES-21167: Kommandon för att installera applikationer genereras inte för allmänna Android-appar när 50 eller fler enheter markeras.

 • ARES-21063: Rapporten Information om blockeralista eller icke-tillåtlista för applikationer per enhet ger information om de enheter som inte är markerade som en del av enhetsmodellen.

 • ARES-21025: Sidan Visa enheter ger tomma resultat.

 • ARES-20845: Appsynkronisering stämmer inte av interna appar för delade enheter.

 • ARES-20841: Publicering av intern app misslyckas på grund av fel om dubbla nycklar infogade.

 • AMST-35172: Ett stort antal tidsgränser i lagringsprocesser för interrogator.windowsinformationsample_save

 • AMST-35069: Nyligen registrerade Windows 10-enheter installerar version x86 av AppDeploymentAgent.

 • AMST-35070: DM och HUB har ett konkurrensvillkor som orsakar registreringsproblem.

 • AMST-35043: Krypteringstypen växlar alltid tillbaka till TKIP för Windows Desktop Wi-Fi-profil

 • AMST-34911: Behörigheter för skript- och sensorroll.

 • AMST-34661: Fel borttagningskommandomål när appen har tagits bort från UEM

 • AMST-34554: DS-klustret är påfrestat på grund av Windows-kommandot ApproveUpdate.

 • AMST-34527: Brandväggsprofilen för Windows Desktop tillåter inte redigering av IP-intervall efter att profilen sparats

 • AGGL-11340: Spaceman-fel vid start av Android DDUI-profiler.

 • AGGL-11354: Bakgrundsbilden för Launcher finns kvar på enheten efter att de tagits bort från designskärmen

 • AGGL-11353: Applikationsinformationen läses inte in på konfigurationssidan för Launcher-layouten.

 • AGGL-11278: Godkänd SIM-information uppdateras inte på senaste UEM Console.

 • AGGL-11352: Administrativr lösenkod för Launcher.

 • AGGL-11277: Enheter rapporterar inte feedback.

 • AGGL-11275: Sidan kraschar när Launcher-profilen redigeras och appen Diverse läggs till i den fasta raden.

 • AGGL-11265: Problem med kontrollprofilen för Chrome OS-applikationen.

 • AGGL-11242: Rocket man-fel när vi lägger till app för befintlig Launcher-profil.

 • AGGL-11200: Anpassat skript för att lägga till modellen Samsung SM-G781B.

 • AGGL-11065: Android-profiler kan inte visas.

 • AGGL-11142: Agentinställningar för gps-provintervall sparar och visar data felaktigt.

 • AGGL-11135: Launcher-riktning är inställd på att vara låst i XML när den inte markeras i användargränssnittet

 • AGGL-11064: Ett fel uppstod när ny eller befintlig behörighetsprofil för Android skulle sparas.

 • AGGL-10992: Feedback rapporteras inte från enheter via appfeedbackkanalen.

 • AGGL-10916: Modell med Android-enheter saknas på konsolen och visas som ”Android” istället.

 • AGGL-11014: Behörighetsnyttolasten genererar ogiltig XM med vissa applikationer.

 • AGGL-11012: Det verkar som om Launcher-profilkonfigurationen återgår till det äldre värdet när profilen redigeras.

 • AGGL-10904: DDUI Android Launcher-profilen kan inte ändra tilldelningar utan att lägga till version

 • AGGL-10901: Kryssrutan "Riktningslås" avaktiveras när du sparar.

 • AGGL-10867: Det gick inte att spara värdet som avmarkerat.

 • AGGL-8173: Katalogen visar felaktig version när prod- och betaspår finns.

 • AGGL-10750: Ingen batchbearbetning av certifikat när extern CA (PKI) används för Tunnel.

 • AAPP-13345: Om du kopierar iOS-begränsningsprofiler med nyttolaster för Dölj appar läggs inte nyttolasten för Dölj appar till i den nya profilen.

 • AAPP-13333: Klassrummet visar inte uppdaterade klasser.

 • AAPP-13336: Problem med att ta bort Apple Education-profil från iPad.

 • AAPP-13298: Alternativet Hitta enhet fylls inte i när enheten är stängs av och sedan slås på

 • AAPP-13326: Konfigurationen för App Tunnel förloras när inställningen Förhindra borttagning ändras i begränsningar för apptilldelning.

 • AAPP-13281: Sökresultatet för hemskärmens layout visar dubbletter.

 • AAPP-13246: Automatisk uppdatering av VPP fungerar inte för vissa applikationer

 • AAPP-13194: Profiler för härledda autentiseringsuppgifter installeras inte automatiskt när en ny version läggs till.

 • AAPP-13104: Det går inte att visa tilldelade VPP-applikationer från katalogen när enhetsinformationen har redigerats.

 • AAPP-13149: Problem med att dölja iOS-appar på iOS 14.

 • AAPP-13169: macOS DEP-registrerade enheter installerar inte Intelligent Hub när anpassad registrering är aktiverad.

 • AAPP-13088: Ett fel uppstod när inställningarna för det anpassade namnet skulle sparas.

 • AAPP-13022: Appsynkronisering misslyckas vid incheckning/utcheckning.

 • AAPP-13058: Det går inte att ta bort administrerade iOS-enheter från Enhetslistvyn när registreringsstatusen är Rensning är initierad.

 • AAPP-13052: Paket-ID:n i avsnittet Dölj appar i begränsningsprofilen är tomma efter uppgraderingen.

 • AAPP-13049: Migreringsskriptet misslyckades.

 • AAPP-11166: API/mdm/devices/Search visar inte rätt värde för EnrolledViaDEP.

 • AAPP-12298: Webbadressen för VPP-butiken på sidan för VPP-distribution är inaktuell https://vpp.itunes.apple.com.

22.3.0.2 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-28447: ZDT-uppgraderingar gör miljön otillgänglig under uppgraderingen.

 • AGGL-11669: Chrome OS-enhetsprofil - Kiosk - Hanterad gästsession - App skickas inte ned.

 • AMST-35785: Åtgärda SOR-klientens bas-URL i enhetstjänster.

 • CRSVC-28101: Lägg till mellanliggande certifikat i kedjan.

 • AGGL-11654: Chrome URLWhitelist eller URLBlacklist fungerar inte på de senaste Chrome-versionerna.

22.3.0.3 Korrigeringslösta problem

 • Ärende AMST-35903: Domänanslutningen misslyckas när Smartgrupper utvärderas före registrering.

22.3.0.4 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-28397: Migrering av ett fåtal enheter misslyckas på grund av att värdet för compliance_status saknas.

 • AMST-35882: Det går inte att köra API-anropet för selektiv applista på vissa registrerade Win 10-enheter.

 • MACOS-2701: Lägg till patch.sql för att köra DeviceQueue_MigrateSeededMacOsProfileMacOs2629.

 • AMST-35753: Build-versionen av Windows OS visar olika i enhetens listvy och enhetens sammanfattningssida.

 • CRSVC-28931: Det gick inte att installera S/MIME-profilen på grund av felet "Certifikatet används mer än en gång".

 • AGGL-11680: DDUI bryts av ett datumformat för certifikat i Android-profiler.

 • CRSVC-28385: Sidan misslyckas för ADCS CA i aa.

22.3.0.5 Korrigeringslösta problem

 • AMST-35867: Seed v2203.3 korrigering Hub till UEM.

 • CMSVC-16129: API för tagguppdatering misslyckas när organisationens Grupp-ID inte skickas.

 • FCA-202719: Det gick inte att ta bort enheter från UEM Console.

 • AMST-35971: Det gick inte att uppdatera interna apptilldelningar för vissa Windows applikationer.

 • UEM-avregistreringen skickar inte omautentisering till andra användarenheter.

 • UM-7449: Admingrupper uppdateras inte efter automatisk eller manuell synkronisering.

 • CRSVC-28588: GSX-certifiering kunde inte sparas – lösenordet är ogiltigt.

 • AMST-35916: Blobbar som hanteras av Enhetstjänster även när de finns i CDN och lagringstyp är inställd på 1.

 • AMST-35879: Windows kommandon för applikationsdistribution rensas endast efter en manuell förfrågan eller förfrågan om appsampel från UEM-konsolen.

22.3.0.6 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-27265: Aviseringstyp för meddelandemall beaktas inte när tokenrelaterad e-post skickas.

 • AAPP-13822: VPP-licenser avassocieras inte.

 • AMST-35969: Dropship provisionering-Enhetsregistreringar – gör aldrig dem via massimporteringstjänsten.

 • CMEM-186613: Fördröjning med att lägga till enheten i tillåtslistan från listvyn för e-post.

22.3.0.7 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-11954: Appar visas inte i den hanterade Google Play Store på Android Enterprise-enheter på grund av undantag i den lagrade proceduren SyncAFWAppsForOwner.

 • AMST-36098: Distribuera v2105 korrigering SFD till UEM.

 • UM-7478: Enheter kan inte flyttas till en annan organisationsgrupp baserat på UserGroup-mappningar efter automatisk synkronisering.

 • AMST-36007: Applikationsidentifieringsoperatören Större än eller lika med fungerar inte.

 • AGGL-11900: Handsfree R5-enheter listas fel i DB och UEM.

 • INTEL-38869: Intelligence – arkiveringsvärde för återställningsnyckel matchar inte UEM.

 • CRSVC-29264: Time Windows ej tillgängligt.

 • AAPP-13877: MDM-profilen får felmeddelandet "Dekrypteringsnyckeln för profilen är inte installerad".

22.3.0.8 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-28863: Asynkronisering av e-postnotiser orsakar trådpoolsaviseringar och pausar efterlevnadsutvärderingen.

 • AGGL-11973: Zebra-enhetsmodellen rapporteras som okänd.

22.3.0.9 Korrigeringslösta problem

 • PPAT-10981: Klickar på alternativet "Hantera åtkomst till Tunnel” om konsolen kraschar sidan.

 • AMST-36175: Kunden kan inte överföra saknade beroenden för vissa .appx-filer när de redigeras.

 • CRSVC-29618: Det gick inte att visa felsökning av enhetssammanfattning i UEM Console 2203 när administratörens nationella inställningen är kinesiska.

 • FCA-202994: Enhetsrensning har initierats för enheter även om administratören avbryter begäran i halvvägs.

22.3.0.11 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-14003 Användarnamnet är inte synligt i nyttolasten för tvOS "Wi-Fi".

 • AGGL-12047: Modellen av Android-enheter saknas på konsolen och visas som "Okänd" istället för skriptkorrigering.

 • ARES-22163: Bilden har tvingats fram och tidsgräns för inaktiv session i händelse av användning av BLOB-överföring.

 • CRSVC-29793: S/MIME-certifikat är korrupta på databasen.

 • FCA-203016: Obehörig slutpunkt i MVC > Angulär migrering: Konto > Administratörer > Systemaktivitet > Batchstatus.

 • MACOS-3173: Lägg till stöd för uppsättning av enheter för Mac Studio i UEM-konsolen.

 • UM-7478: Enheter kan inte flyttas till olika organisationsgrupper baserat på mappningar av användargrupper efter automatisk synkronisering.

22.3.0.14 Korrigeringslösta problem

 • AMST-36290: Avaktivera funktionsflaggan HardwareDeviceIdentifierForWindows.

 • CRSVC-29626: Utlöser gränsen för 5K API-anrop per minut trots att den har varit längre än en minut

22.3.0.15 Korrigeringslösta problem

 • AMST-36328: Distribuera korrigerings SFD v2203 till UEM Console.

 • AMST-36335: Länken för integreringsknappen för UEM Azure AD har brutits.

 • PPAT-11097: Fel vid publicering av gateway-notisen om ändring av efterlevnadsstatus.

22.3.0.16 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-12139: Profilen för Android Chrome-webbläsaren kan inte spara webbadressblockeringar och -undantag.

 • AAPP-14121: [Enhetsstatus] Registreringsundantag för enhetens POST-anrop med saknad efterlevnadsstatus.

 • AGGL-12218: Efterlevnadens företagsrensning bör fabriksåterställa enheten.

 • PPAT-11696: Tunnels Windows-klienten visas som "Ej konfigurerad" och certifikatet återkallas med orsakskoden: Ersatt.

 • CRSVC-30280: Inkludera tilläggsverktygskonfigurationsfiler för enhetsstatus i verktyget UpdateSQLServerInfo.

22.3.0.17 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-30607: Layoutproblemet i fältet anslutningsdatum för lokaliserat innehåll.

 • CRSVC-30609: De översatta strängarna "Ansluten" och "Avauktorisera" läses inte in i Google BeyondCorp-kortet.

 • CRSVC-30611: Anslutningsdatumet är inte lokaliserat.

 • AMST-36418: Rensning av EnrollmentToken stöter på FK-fel.

 • CMCM-189868: Intelligence | Intag av Sandbox ETL-loggar är mycket högt.

 • FCA-203340: Utskick av förfrågan till enhet resulterar i flera efterfrågade händelser för enhetsförfrågan i felsökningshändelseloggar för enheten.

22.3.0.18 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-12273: Fördröjning vid enhetskontroll efter uppgradering av konsolen från v21.1.0.23 till v22.3.0.15, vilket leder till att produkten hamnar i köläge om inte enheten tillfrågas/synkroniseras.

 • AMST-36560: ACC och AWCM når en tidsgräns när innehåll publiceras till Adaptiva.

 • CRSVC-30604: Integrerat autentiseringscertifikat roterar inte till ny certifikatutfärdare när vi ändrar inställningarna för webben under SDK-inställningar.

 • CRSVC-30902: Testanslutningen för e-post (SMTP) misslyckas men ändå kan konsolen skicka e-postmeddelanden.

22.3.0.19 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-30895: Det gick inte att ta bort certifikatutfärdare.

 • FS-1423: Arbetsflöden fastnar på blockerade och fortsätter inte.

 • MACOS-3278: Distribuera modellinformationen för nya "M2” Mac-datorer.

 • INTEL-41600: ZDT DB-uppgraderingen misslyckades vid borttagning av SP och typ.

 • CRSVC-31184: Migreringsverktyget för berättigandetjänst kan inte ansluta till databasen vid ändring av databasautentiseringsuppgifter.

22.3.0.20 Korrigeringslösta problem

 • ENRL-3520: Lägg till förhandsvisning av token bakom en funktionsflagga.

 • FCA-203721: Enhetsexport med xlsx-format med fel skärmmodell.

 • AMST-36752: Alternativen för appdriftsättning behålls inte vid Spara och publicera.

 • RUGG-11302: Produktprovisionering tilldelas inte efter uppgradering.

 • AMST-36624: Dela v2203.4 Hub till UEM Console.

 • CRSVC-31344: Den lagrade rensningsproceduren för DSM-åtgärder genererar sorteringsfel när server- och databassortering är olika.

22.3.0.23 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-14462: Fördröjning i driftsättning av OS-delningsskript orsakar inkonsekvenser i data.

 • AGGL-12338: DDUI-profiler kan inte skapas eller redigeras.

 • CMCM-190024: Databasserverns CPU ökar till 100 % flera gånger om dagen.

22.3.0.24 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-31784: GSX-testanslutningen misslyckas med SSL-fel.

 • AMST-36839: Enhetens kontextbaserade applikationer kräver en giltig användarsession för att avinstallationen ska kunna bearbetas.

 • ARES-22791: Uppdatering av tilldelning i Mac Studio saknas/avmarkeras.

22.3.0.25 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3334: Sidan Enhetsinformation kraschar för Linux-enheter när processorarkitekturen läses in från den senaste enhetsstatustjänsten.

 • FCA-203857: Det gick inte att läsa in Angular Exports-sidan.

 • FCA-203818: Förbättra prestanda för API_LoadDevice.

 • ENRL-3533: Avregistreringsdatumet är noll i Intelligence.

 • AMST-36974: Det gick inte att redigera apptilldelningar.

 • PPAT-12130: Ändra API för Tunnel-enheter från offentligt till internt API.

22.3.0.26 Korrigeringslösta problem

 • FCA-203863: Det gick inte att redigera enhetens inventarienummer.

 • AGGL-12887: URL-block & undantag i Chrome webbläsarprofilen försvann med dataförlust (uppgradering från 2102 till 2203).

 • AGGL-12899: Tid som nämns i profilen Systemuppdateringar ändras till AM från PM efter att ha sparats och publicerats, när språken i användargränssnittet är japanska, kinesiska eller koreanska.

22.3.0.28 Korrigeringslösta problem

 • AMST-36830: Windows brandväggsregeln fungerar inte som avsett på Win 10-enheten.

 • AGGL-12934: Ändringskommandot för grupporganisationsläge köas inte efter ändring till Fast organisationsgrupp.

 • CRSVC-32059: "Förnya certifikat" fungerar inte som förväntat i listvyn för certifikat.

 • AMST-37025: SSL-fästning visar Ej synkroniserad.

 • CMEM-186702: PowerShell misslyckas: "Användarens autentiseringsuppgifter för PowerShell-fjärrservern innehåller specialtecken."

22.3.0.29 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-31980: Det gick inte att publicera skript på grund av fel i konsolen.

 • CRSVC-32318: Lägg till telemetri för att räkna användningar av nyttolaster för den osignerade Secure Channel.

22.3.0.30 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-13123: Fixa den felaktiga modellen som uppdateras för en enhet från systemprover – Zebra-enheter rapporteras som modelltyp "okänd" i Smartgroup-filtret.

 • CRSVC-32528: Efterlevnadsstatus väntar och datumet för "nästa efterlevnadskontroll" har passerats.

22.3.0.31 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-13171: setAvailableProductSet EMM API-anrop misslyckas på grund av SQL-trunkeringsfel.

 • AMST-37306: Anpassade profiler installeras inte för nyligen registrerade Windows enheter sedan uppgradering 22.4.0.12 (2204).

 • AMST-37333: En komprometterad statusändring för Mac-enheter översvämmer tabellen med händelseloggar.

 • CMSVC-16562: Tilldelningssidan kraschar periodvis för interna applikationer.

22.3.0.32 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-14775: Det går inte att aktivera enhetstilldelning för vissa VPP-applikationer.

 • AMST-37437: Fliken Sensorer på vyn för enhetsinformation ska vara synlig för enheter med registrerat läge.

 • FS-1887: Det går inte att redigera arbetsflödet för Freestyle Orchestrator med tidfönster-villkoret.

22.3.0.33 Korrigeringslösta problem

 • INTEL-42458: Initialt exportskapande av lista över hanterade applikationer

 • CMCM-190216: Mellanliggande SQL-tidsgränsundantag inträffat i testmiljön.

 • CMCM-190183: Det gick inte att ta bort innehåll från listvyn eller via API (fel 500).

 • AMST-37311: Enhetsidentifierare och UDID-felmatchning av någon anledning bör inte avregistrera enheten.

22.3.0.34 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-13298: Det går inte att spara profiler som innehåller krypterad sträng på grund av att Enum inte matchar.

 • AGGL-13299: DDUI – Begäran om att öka gränsen för max antal tecken för fält för Chrome-webbläsarens inställningsprofil.

 • RUGG-11545: Smartgrupper med OS-versionskriterier uppdateras inte när en enhet uppdaterar OS-versionen.

22.3.0.35 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-15009: Ta bort validering av anpassad servercertifieringen och inkludera det nya Apple rotcertifikatet som en del av installationsprogrammet.

 • AGGL-13425: DDUI – Begäran om att öka gränsen för max antal tecken för fält i Chrome-webbläsarens inställningsprofil.

 • AMST-37557: Förbättringar av säkerhetsprov.

22.3.0.36 Korrigeringslösta problem

 • AMST-37744: (P2P Branch-cache) Peer to Peer-hämtningen fungerar inte.

 • ARES-23911: Sidan användarvillkor kraschar i konsolen.

22.3.0.37 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-15139: Vissa VPP-applikationer fastnar i väntan på kontroll.

 • CRSVC-34143: Lägg till felsökningsloggning till HMAC:s kanoniska kod.

 • CMSVC-16660: Det går inte att radera Smartgrupper.

22.3.0.38 Korrigeringslösta problem

 • FS-2453: FS-1887 ändringarna gjorde det inte till Astro Air.

22.3.0.39 Korrigeringslösta problem

 • FS-2332: Det gick inte att ta bort interna appar.

 • AMST-38004: Det går inte att ändra och spara installationskommandot för Windows-appen.

22.3.0.40 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3567: macOS – lägg till stöd för ny maskinvara som släppts.

 • AMST-38165: Platsalternativet saknas i masshanteringen av Windows-enheter.

22.3.0.41 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-13810: Registrering med Microsoft Surface Duo (Android) är blockerad trots att Microsoft är tillåtet som tillverkare.

 • PPAT-13434: VPN-profiler för iOS har fel DTR-regeluppsättning som tillämpas för enheter.

Kända problem

Launcher

 • AGGL-11106: Om du lägger till en version av en Launcher-profil i en produkt kommer Launcher att vara kvar när sidan läses in på nytt.

  När en Launcher-profil driftsätts via Produkter uppdateras den med en ny version. Profilen tas bort och installeras om, vilket medför att enheten sätts i ett omladdningstillstånd tills den nya versionen har installerats.

  Som bugglösning kan man driftsätta den nya versionen av Launcher via Profiler och resurser. och inte genom att uppdatera provisioneringsprofilen.

Console

 • CRSVC-28284: Versionsjämförelsen returnera som falsk om det en förekommer i placingen av decimalen.

  För fil- och appvillkor i Arbetsflöden kan villkoret rapporteras som ett villkor som inte uppfylls om en användare inte anger alla decimaler i versionsfältet.

  Det finns inga lösningar på det här problemet.

 • FS-1003: Ringdiagram och enhetslista som visar felaktiga data.

  På sidan Arbetsflödesinformation filtrerar ringdiagrammet som visar antalet berörda enheter och enhetslistan inte data efter organisationsgrupp eller arbetsflödesversion. Så antalet och listan över enheter på överordnad eller underordnad organisationsgruppsnivå är densamma. Informationen tar inte heller hänsyn till vilken arbetsflödesversion som informationen visas för.

  Det finns ingen aktuell bugglösning för antal enheter. Enhetslistan kan identifieras genom att titta på berörda enheter efter organisationsgruppsnivå under menyn Enheter.

 • FS-1005: Versionen för Freestyle Orchestrators arbetsflödesidentifierare visas i strängformat i stället för den anpassade versionsidentifieraren.

  Arbetsflödesidentifierarversionen för Intelligent Hub visas som strängformat i stället för ett format anpassat för slutanvändaren. Detta kan leda till en dålig gränssnittsupplevelse för slutanvändare men påverkar inte funktionaliteten i arbetsflöden.

  Det finns inga lösningar på det här problemet.

 • FS-1006: Profiler som inte stöds är tillgängliga i arbetsflödessökningen.

  Profiler som diskkryptering och hybridprofiler för uppdatering av programvara för MAC stöds inte och kan sökas i profilsökningen i Arbetsflöden. Om profilerna används kan arbetsflödena fastna i läget Pågår.

  Det finns inga lösningar på det här problemet.

 • HUBW-7131: Appar installeras utanför tilldelade tidsfönster.

  Om flera Freestyle-arbetsflöden som installerar en till två appar använder Time-windows kan apparna installeras utanför Time-fönstret.

  Du kan installera flera appar i ett enskilt arbetsflöde.

 • AMST-35367: Det går inte att ta bort användare med flyttbart lagringsutrymme kopplat till kontot och det går inte att ta bort kopplingen

  Borttagning av UEM-användare misslyckas när kryptering av flyttbar enhet är kopplad till användaren. 

  Ingen känd bugglösning.

 • UM-7415: Enheter kan inte flyttas till olika organisationsgrupper baserat på mappningar av användargrupper efter automatisk synkronisering.

  När ändringar av användargruppsmedlemskap sker för AD, som är större än 3000, uppdaterar automatisk synkronisering medlemskapet på konsolen och databasen. Vissa användare med ändrat användargruppsmedlemskap kan dock inte flyttas till olika organisationsgrupper enligt katalogmappningarna för användargrupper.

  Använd API för att korrigera mappningen.

  Det finns ett API som kan hjälpa dig att flytta en enhet till en organisationsgrupp:

  https://\ {env}/api/help/#Unable för att rendera ett inbäddat objekt: Filen (/apis/10002?) hittades inte./CommandsV1/CommandsV1_ChangeOrganizationGroupAsync*ersätt {env} med API-förfrågan för miljön:/devices/{id}/commands/changeorganizationgroup/{organizationgroupid}

 • ENRL-3396: Administratören kan åsidosätta poster för registrerade registreringstoken.

  Poster för enhetsregistrering som redan har förbrukats genom registrering av enheter kan uppdateras till poster för blockeralista/tillåtlista via användargränssnittet eller via batchimport genom uppladdning av Excel-kalkylblad.

  Om vi måste konvertera en förbrukad token till typen Tillåt enhet behöver den förbrukade token tas bort: Sedan behöver den nya posten Tillåt enhet läggas till.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon