Om versionsinformationen för Workspace ONE UEM

VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som har introducerats i 2204 samt lösta och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

Den här versionen är endast tillgänglig för våra SaaS-kunder i läget Senaste. Funktionerna och förbättringarna i denna version kommer att vara tillgängliga för våra kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar med nästa kundplacerade version. För mer information, se KB-artikeln.

Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021

Läs mer om Apple-versionerna som kommer under hösten 2021. Se Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021 för mer information.

Nya funktioner i denna version

Google

 • Hanterad konfiguration för interna appar

  Nu kan du tillämpa hanterade appkonfigurationer på interna Android-appar. När du tilldelar interna Android-appar via Workspace ONE UEM Console visar Workspace ONE UEM alla nyckel/värde-par för hanterad appkonfiguration som stöds för applikationen under fliken Appkonfigurering. För funktionen krävs Workspace ONE Intelligent Hub 22.04.

macOS

 • Det är nu enklare och snabbare att driftsätta macOS-profiler med det nya datadrivna användargränssnittet.

  Med den nya användarupplevelsen med datadrivet användargränssnitt (DDUI) kan du nu snabbt lägga till nyttolaster, söka och visa profilsammanfattningar. Håll koll på den här nya macOS användarupplevelsen för delad SaaS. I och med den första versionen av det nya profilramverket för macOS lägger vi till nya nyttolaster och nyttolastnycklar i användargränssnittet för Workspace ONE Console. Nyligen stödda nycklar finns i nyttolaster som listas nedan:

  • Associerade domäner
  • Innehållsfilter
  • DNS-låsning
  • Filleverantör
  • Brandvägg (ursprunglig)
  • Policy för kärntillägg
  • Begränsningar
  • Certifikatets transparens
  • Hoppa över installationsassistenten
  • SSO-förlängning

  Vi har för avsikt att lägga till fler nyttolaster och nycklar som frigörs av Apple till Workspace ONE i framtiden, vilket gör det möjligt för administratörer att driftsätta mycket snabbare. Den här funktionen kommer att lanseras stegvis för delade SaaS-enheter. Se macOS Enhetsprofiler för mer information som är specifik för macOS profiler.

Rugged

 • Vi har nu en ny högsta gräns för filstorlek för provisionering av filer eller åtgärder.

  Den maximala filstorleken som kan överföras för en produkts fil- eller åtgärdskomponent bestäms nu av serverkonfigurationen, med den maximala storleken på 5 GB. För mer information, se Skapa en fil- och åtgärdskomponent.

 • Vi har introducerat en ny bestämmelse för produktvillkor och händelseåtgärd för att förstärka säkerheten.

  Offline-enhet är ett nytt villkor som upptäcker om din Android-enhet inte har checkat in med konsolen på efter att angivet antal dagar. Du kan para ihop villkoret med den nya händelseåtgärden för Android, rensning av enheten, för att få en mycket säkerhetsbrist för borttappade enheter. Mer information finns i Produktvillkoroch Event-åtgärder, Android och WinRugg.

 • Få en bättre upplevelse med snabb driftsättning av produkter.

  Vi har förbättrat den snabba driftsättningen av produkter som du skapar. Produkter med denna prioritering är nu att föredra för leverans och installering på enheter före andra. Mer information finns i Prioritera din produkt med snabb driftsättning.

Lösta problem

2204 Lösta problem

 • AAPP-13593: Tidsgränsen för “deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp” har överskridits.

 • AAPP-13560: [DEP] Inställningsassistent > App Store-värdet visas inte på sammanfattningssidan för DEP-konfiguration.

 • AAPP-13531: VPP-boken synkroniseras som okänd applikation.

 • AAPP-13763: Användarnamnet är inte synligt i nyttolasten för tvOS "Wi-Fi” (DDUI).

 • AAPP-13652: Allmänna appar och VPP-appar som tas bort från enheten när Ta bort vid avregistrering är avaktiverat.

 • AGGL-10597: Kan inte välja Ingen för alternativet Tillåt konfiguration av platstjänster i Begränsningsprofil.

 • AGGL-11183: Chrome URLWhitelist eller URLBlacklist fungerar inte på de senaste Chrome-versionerna.

 • AGGL-11324: Appar tas inte bort från Play Store när inte alla appar är tillämpbara.

 • AGGL-11385: Uppdatering av appkonfiguration.

 • AGGL-11398: "Tillåt autofyll" för inställningen "Arbete hanterat" ändras inte och blir samma som inställningen för "Arbetsprofil".

 • AGGL-11528: Begäran om att öka gränsen för högsta antal tecken för fältet förbikopplingsregler för proxy i profilen för Chrome-webbläsarens inställningar.

 • AGGL-11484: Enhetens serienummer ”HubNoSerial” för Android 12-profilägare.

 • AGGL-11492: Efterlevnadspolicyn blockerar inte Tecno-enheter.

 • AGGL-11538: PK-överträdelse

 • AGGL-11530: Konfiguration av Chrome OS-hanterad app.

 • AGGL-11540: Inställningarna Tvinga YouTube-säkerhetsläge och Aktivera tryck för att söka i Android Chrome-webbläsarens inställningsprofil sparas inte med konsol v2111 och senare.

 • AGGL-11564: Under inställningen av Android EMM med G Suite visas Googles felsida 404 när administratören klickar på länken till Google Admin-konsolen på UEM Console.

 • AGGL-11579: Android-enheterna förbrukar kommandon långsamt.

 • AGGL-11629: Taggar och Smartgrupper tas inte bort i UEM Console när åtgärden Koppla från Wi-Fi utförs på Zimperium-konsolen.

 • AGGL-11656: DDUI bryts av ett datumformat för certifikat i Android-profiler.

 • AMST-35236: Fördröjning vid bearbetning av Windows installerings-/borttagningskommandon för appar och profiler.

 • AMST-35185: Säkerhets-API returnerar inte BitLocker-nyckel för några enheter.

 • AGGL-11693: Handsfree R5-enheter listas fel i DB och UEM.

 • AMST-35292: Kunden har problem med att registrera VDI:er som är värd i Azure. Hubben fastnar på sidan "Vänta medan vi laddar din arbetsstation" under starten.

 • AGGL-11672: Information om enhetsmodell uppdateras inte i konsolen.

 • AMST-35294: Det går inte att hitta ”Tillåt utökad PIN-kod vid start” i Windows krypteringsprofil.

 • AMST-35321: Spaceman-fel vid navigering till Enheter > Livscykel > Mellanlagring > Windows.

 • AMST-35486: Internt API/applikations-API lägger inte till ny version för EXE och ZIP.

 • AMST-35391: Blobbar som hanteras av DS.

 • AMST-35367: Kan inte radera användare med flyttbart minne associerat med kontot och kan inte att ta bort associationen.

 • AMST-35531: Det går inte att köra API-anropet för selektiv applista på de registrerade Win 10-enheterna. Dessa enheter har inga aktiva användare inloggade på grund av att vi inte kan ta emot appexempel, vilket begränsar uppgraderingen av SFD-agenten på enheten.

 • AMST-35662: Vid registrering av VDI:er tar den senast registrerade enheten över befintliga enheter, enhetsposter.

 • AMST-35704: Det går inte att ändra versionsfältet när Fil existerar-kriterier används för Windows skrivbordsapplikationer.

 • AMST-35619: Verktygsbeskrivningen för CPU-arkitektur visar felaktig information.

 • AMST-35629: DSP-självregistrering synkroniserar inte enheten till OPS.

 • AMST-35743: Build-versionen för Windows OS visar olika i Listvyn för enheter och på sidan Enhetssummering.

 • AMST-35708: Domänanslutningen misslyckas när Smartgrupper utvärderas före registrering.

 • AMST-35754: Windows profilnyttolast tas inte bort när du tar bort en enskild nyttolast från profilen med flera nyttolaster.

 • AMST-35798: Windows kommandon för programimplementerinng rensas endast efter en manuell förfrågan eller förfrågan om appexempel från UEM Console.

 • ARES-21758: Det gick inte att överföra intern app via länkar i UEM Console.

 • AMST-35731: Namnet på brandväggsregler visas med skräptecken på Windows-skrivbordet.

 • AMST-35808: Applikationsidentifieringsoperatören Större än eller lika med fungerar inte.

 • ARES-21907: Det tar ungefär 6 minuter att redigera en vitlistad appgrupp med 2.3K-appar.

 • ARES-21940: Appborttagningsloggen uppdateras inte när administratörsåtgärden utförs.

 • ARES-21960: Felet rocket man uppstår vid försök att starta Appar > Appskanning > Integrering med tredje part.

 • CMSVC-14568: Förfrågan om SmartGroup API returnerar felaktiga plattformsvärden för vissa OS-plattformar.

 • CRSVC-26569: Optimering av CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • CRSVC-27068: Kan inte att ta bort enhet från UEM Console.

 • CRSVC-26782: Ta bort indexet IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • CRSVC-27358: Öka gränsen för SMTP-användarnamn från 64 till 255 tecken.

 • CRSVC-27418: UEM-efterlevnadspolicyn kraschar när en lista över applikationer läggs till.

 • CRSVC-27551: Efterlevnaden för Enhet senast sedd sitter fast i vänteläge. Nästa kontrolldatum för efterlevnad rapporteras i det förflutna.

 • CRSVC-28322: Tidsfönster inte tillgängligt (den här dörren är låst).

 • CRSVC-27913: Språkinställningen förblir engelska under Enhet > Certifikat > Listvy > Filter > Status trots att språkinställningen är konfigurerad som japanska.

 • CRSVC-28467: Det gick inte att spara GSX-certifikatet - lösenordet ogiltigt.

 • ENRL-3348: Konfigurationen av UEM-aviseringar ändras när överordnad OG ändras.

 • ENRL-3362: Administratören kan åsidosätta poster för registrerade registreringstoken.

 • FCA-201514: Fel uppstår när vi försöker tilldela en enhet till telekomabonnemang.

 • FCA-201658: Rapportera Nästa körningsdatum och -tid beräknas inte korrekt efter fredagens körning.

 • FCA-201708: Sidan Förhandsvisning av meddelande är noll i webbläsare som Firefox och Chrome.

 • ENRL-3406: Flera tillkännagivanden i huvuddata för X-Frame-Options och Set-Cookie.

 • FCA-202463: E-postaviseringar i konsolen visar utsträckt VMware-logotyp.

 • FCA-201915: Det går inte att logga in på UEM med CSP.

 • FCA-202475: Versionen för Freestyle Orchestrators arbetsflödesidentifierare visas i strängformat i stället för den anpassade versionsidentifieraren.

 • FCA-202485: Wi-Fi-IP-adress visas som "0.0.0.0" under fliken Enhetsinformation > Nätverk.

 • FCA-202475: Det går inte att ta bort anpassat kommando i vänteläge.

 • FS-1017: Synkronisering av arbetsflöde saknas i Fler åtgärder > Arbetsflöden.

 • FS-860: Det går inte att redigera andra roller med en roll som inte har freestyle-behörigheter.

 • AMST-35708: Profilutdata för Mac KEXThar en tom sträng.

 • INTEL-34744: Arkiveringsvärde för återställningsnyckel matchar inte UEM.

 • MACOS-2855: Knappen Acceptera villkor är svår att se.

 • PPAT-10715: Återskapat AirWatch-certifikat för tunnelns serverdel visar inte det uppdaterade förfallodatumet.

 • PPAT-9691: Informationen om tunnelkonfiguration är tom när enheten flyttas från en organisationsgrupp till en annan.

 • RUGG-10647: Fel uppstår när profilerna i fil/åtgärder skapas eller redigeras. Fel: Uppdatera och försök igen.

 • UM-7345: Uppdatera UserV2-korrigeringsslutpunkt.

 • UM-7355: Tecken med accent eller omljud som inte ingår i användarnamn åsidosätter det faktiska användarnamnet för användare när de läggs till via enhetsregistrering när kontot läggs till med dessa tecken.

 • UM-7411: Enheter kan inte flyttas till olika organisationsgrupper baserat på mappningar av användargrupper efter automatisk synkronisering.

 • MACOS-3083: Det går inte att registrera Mac Studio enheter genom automatiserad enhetsregistrering.

22.4.0.1 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-13852: macOS VPN-nyttolast kan inte distribuera profil på enheter eller visa XML efter publicering.

 • AGGL-11974: Zebra-enhetsmodellen rapporteras som okänd.

 • AAPP-13935: Sidan kraschar när du klickar på "Lägg till".

 • AAPP-13927: macOS DDUI – Ny version av profiler skapar ett nytt nyttolast-UUID för undernyttolaster.

 • AAPP-13892: macOS brandvägg (ursprunglig) nyttolast – De flesta XML-nycklar ingår inte när profilen sparas.

 • AAPP-13838: Säkerhet och integritet – Nyttolaster har inte ett slumpmässigt nyttolast-UUID vilket resulterar i att profilen inte kan installeras på enheter.

 • AAPP-13853: Det går inte att redigera en macOS-nyttolast av vissa typer efter en första publicering.

22.4.0.2 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-11977: Kan registrera utan registrering som tillåten enhet för Android OS version 12 i läget Arbetsprofill även om konsolens registreringsläge är "endast registrerade enheter" .

 • CRSVC-29317: Lägg till kundiE2E-integrationstest för snabbare leverans av arbetsflöde.

 • PPAT-11235: Aktiverafunktionsflagganadminsitratörsåtgärd för konsolförproduktion

 • MACOS-3148: Distribuera 22.05 Hub till kanonisk överordnad.

 • AMST-36186: Distribuera v2203.9 korrigering SFD till UEM.

 • FCA-202828: Obehörig slutpunkt i MVC-> Angulär migrering: Konto > Administratörer > Systemaktivitet>batchstatus.

22.4.0.3 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3172: macOS Begränsning av profilinställningar för profil.

 • AAPP-13994: macOS DDUI WorkspaceONE Tunnelprofil inkluderar inte alla nycklar och enheterna kan inte ansluta till Tunnel.

 • AGGL-12045: Automatisk seed för Android: Modell av Android-enheter saknas på konsolen och visas som "Okänd" istället för skriptkorrigering.

 • CRSVC-29792: S/MIME-certifikat är korrupta på DB.

22.4.0.5 Korrigeringslösta problem

 • ENRL-3448: Avregistreringsdatumet är noll i flera miljöer. Kunder rapporterar att detta bryter deras rapportering för enhetsrensning och att detta brukade fungerade.

 • MACOS-3203: Distribuera 22.05.1 Hub till kanonisk överordnad

 • CRSVC-29922: Enhetens efterlevnadskontroll misslyckas på Workspace ONE Access med UEM console 2204.

 • CRSVC-29625: Utlöser gränsen för 5K API-anrop per minut trots att denhar varit längre än en minut.

22.4.0.6 Korrigeringslösta problem

 • UM-7532: On-Prem DomainJoin: Tilldelningsskärmen fyller inte i "Organisationsenheter" automatiskt baserat på den angivna texten.

 • INTEL-40505: Intelligence – depositionsvärdet för återställningsnyckeln matchar inte UEM.

 • PPAT-11236: Fristående Tunnel-klient – Funktionen Ta bort enhet från UEM Console fungerar inte.

22.4.0.7 Korrigeringslösta problem

 • AMST-36336: Länken för UEM Azure AD integreringsknappen har brutits.

 • CRSVC-30199: Använd NOT_AVAILABLE som standardstatusvärde för efterlevnad i migreringsverktyget.

 • AMST-36291: Avaktivera funktionsflaggan hardwareDeviceIdentifierForWindows.

22.4.0.9 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-13996: Uppdatera standardvärden för några få nycklar i VPN-nyttolasten.

 • AAPP-14192: Behöver bekräfta beteendet för inställningen av 'Kryptera användarinformation' .

 • ARES-22394: Det gick inte att hämta loggar för Borttagning av appar i UEM Console.

 • CRSVC-30279: Inkludera tilläggsverktygskonfigurationsfiler för enhetsstatus i verktyget UpdateSQLServerInfo.

 • AMST-36350: Distribuera v2105 Patch SFD till UEM Console.

 • AGGL-12196: Kommandot Företagsrensning saknas i enhetsinformationen för Android 11+ COPE.

22.4.0.10 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3245: Distribuera modellinformationen för nya "M2” Mac-datorer.

 • FCA-203488: Tidsgränser visas för EnrollmentUser_DevicesByLastSeen för ett högre antal enheter.

 • CMCM-189857: Intelligence | Intag av Sandbox ETL-loggar är mycket högt.

 • AMST-36489: Kunden kan inte överföra saknade beroenden för vissa .appx-filer när de redigeras.

 • AMST-36419: Utrensningen EnrollmentToken stöter på FK-fel.

 • CRSVC-30610: Anslutningsdatumet är inte lokaliserat.

 • CRSVC-30608: De översatta strängarna "ansluten" och "Avauktorisera" läses inte in i Google BeyondCorp-kortet.

 • CRSVC-30606: Layoutproblemet i fältet anslutningsdatum i lokaliserade versioner.

Kända problem

Console

 • FCA-202605: Hyperlänkarna för enhetsvänligt namn och registreringsanvändare avaktiveras på sidorna Enhetshändelser och Konsolhändelser.

  Hyperlänkarna i kolumnerna för enhetsvänligt namn och registreringsanvändare avaktiveras på sidan Enhetshändelser. UEM-administratörer kommer inte att kunna omdirigera till sidorna Enhetsinformation eller Användarinformation direkt från sidan Enhetshändelser 

  Som en lösning kan du visa och kopiera det enhetsvänliga namn och/eller registreringsanvändaren från sidan Enhetshändelser och sedan manuellt navigera till sidorna Enhetslistvy eller Användarlistvy och göra en sökning för att visa informationen.

 • FS-1005: Arbetsflödesidentifierarversionen för Freestyle Orchestrator visas i strängformat i stället för den anpassade identifierarversionen.

  Arbetsflödesidentifierarversionen för Intelligent Hub visas som strängformat i stället för ett format anpassat för slutanvändaren. Detta kan leda till en dålig gränssnittsupplevelse för slutanvändare men påverkar inte funktionaliteten i arbetsflöden.

  Det finns inga lösningar på det här problemet.

 • ARES-22107: Profile V2 Search-API fungerar endast för enhetsprofilerna.

  Profile V2 Search ger endast resultat för enhetsprofilerna, men informationen om provisioneringspolicyprofilen visas inte i API-resultatet.

  Du kan fortsätta att använda Profile V1 Search.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon