Přejděte do nabídky Sklad > Ovladače WLAN (Inventory > WLAN Controllers) a zobrazte seznam bezdrátových ovladačů, které jste ručně přidali do VMware Edge Network Intelligence. Informace o přidání ovladačů WLAN naleznete v tématu Přidání bezdrátových ovladačů.

Seznam ovladačů WLAN můžete filtrovat pomocí klíčových slov, modelu ovladače a verze softwaru.

Kliknutím na ovladač zobrazíte jeho podrobnosti. Na stránce podrobností ovladače WLAN se zobrazuje seznam přístupových bodů přiřazených k ovladači spolu s grafy, které poskytují podrobnosti o skóre Radius, zprávách Amon, zprávách SNMP GET, zprávách typu Trap, využití procesoru, využití paměti, počtu položek Radius přijatých nebo odmítnutých ovladačem, dokončených nebo zpožděných transakcích Radius, průměrné době transakcí Radius a počtu přijatých identit Radius EAP.