SD-WAN Orchestrator podporuje integraci a automatizaci virtuální sítě WAN Azure a SD-WAN Gateway, aby mohlo být povoleno připojení větve k síti VPN.