Azure Virtual WAN představuje síťovou službu, která umožňuje navázání optimalizovaného a automatizovaného připojení virtuální privátní sítě (VPN) z lokalit v podnikových větvích k nebo skrze prostředí Microsoft Azure. Odběry Azure umožňují zajistit virtuální huby odpovídající oblastem Azure a spojují větve (které mohou nebo nemusí nabízet podporu SD-WAN) s využitím připojení VPN IPSec (IP Security).

Aplikace SD-WAN Orchestrator podporuje integraci virtuální sítě Azure WAN a SD-WAN Gateway společně s automatizací, a to využitím páteřní sítě Azure. Vzniká tak spojení větve s Azure VPN využívající SD-WAN Gateway, jak je vidět na následujícím diagramu.

V následující části najdete postupy konfigurace aplikace SD-WAN Orchestrator a prostředí Azure umožňující využívat připojení větve k Azure VPN využívající SD-WAN Gateway: