Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných VNF Edge a o stavu VM.

Zobrazení VNF Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na nabídku Síťové služby (Network Services) > VNF Edge (Edge VNFs).

Výsledek

Na kartě VNF Edge (Edge VNFs) se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných VNF. Konfigurace VNF na Edge je popsána v tématu VNF zabezpečení.

Na stránce se zobrazují následující podrobnosti: Název služby VNF (Name of the VNF Service), Počet Edge, které používají VNF (Number of Edges that use the VNF) a Stav VM (VM status).

Kliknutím na VNF zobrazíte odpovídající podrobnosti o nasazení VNF Edge.