Tato část popisuje způsob konfigurace dynamického směrování pomocí protokolu OSPF nebo BGP.

SD-WAN Edge zjišťuje trasy ze sousedních směrovačů prostřednictvím protokolů OSPF a BGP. Zjištěné trasy poté odesílá do brány/řadiče. Brána/řadič funguje jako reflektor trasy a odesílá zjištěné trasy do jiných SD-WAN Edge. Řízení datového overlay toku (OFC) umožňuje celopodnikovou viditelnost trasy a její řízení pro usnadnění programování a pro úplnou a částečnou overlay síť.

VMware podporuje příchozí/odchozí filtry na sousední protokoly OSPF, typy tras OE1/OE2 a autentizaci MD5. Trasy zjištěné prostřednictvím protokolu OSPF budou automaticky redistribuovány do řadiče hostovaného v cloudu nebo v místním nasazení. Podporu pro příchozí/odchozí filtry protokolu BGP a filtr lze nastavit na Odepřít (Deny), nebo můžete přidat/změnit atribut protokolu BGP a ovlivnit tak výběr cesty, například komunitu RFC 1998, MED a místní předvolby.

Poznámka: Informace o redistribuci protokolů OSPF a BGP naleznete v tématu s názvem Redistribuce OSPF/BGP.
Poznámka: Ve verzi 3.2 lze v SD-WAN Edge povolit protokoly BGP i OSPF současně.