Tato část popisuje konfiguraci odběru poskytovatele Iaas (Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service)) v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Konfigurace odběru IaaS v aplikaci SD-WAN Orchestrator:

Požadavky

Ujistěte se, že jste v portálu Azure zaregistrovali aplikaci SD-WAN Orchestrator a vytvořili tajný klíč klienta. Postup naleznete v tématu Předpoklady.

Procedura

  1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
    Otevře se obrazovka Služby (Services).
  2. V oblasti Odběry IaaS (Iaas Subscriptions) klikněte na tlačítko Nový (New).
    Otevře se dialogové okno Konfigurace odběru IaaS (Configure IaaS Subscription).
  3. Z rozevírací nabídky Typ odběru (Subscription Type) vyberte možnost Odběr Microsoft Azure (Microsoft Azure Subscription).
  4. Zadejte ID klienta Active Directory, ID klienta a tajný klíč klienta v souladu s vaší registrací aplikace SD-WAN Orchestrator.
  5. Kliknutím na tlačítko Vyhledat odběry (Get Subscriptions) načtete seznam odběrů Azure, ke kterým byly přiděleny registraci aplikace v roli IAM.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Konfigurace lokality Non VMware SD-WAN Site typu Virtuální hub Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub). Další informace naleznete v tématu Konfigurace Non VMware SD-WAN Site typu Microsoft Azure.