Nastavení DNS (DNS Settings) lze použít ke konfiguraci podmíněného předávání DNS přes privátní službu DNS a k určení veřejné služby DNS, která bude použita pro účely dotazování.

Postup konfigurace nastavení DNS:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo klikněte na odkaz na profil a poté klikněte na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) nakonfigurujte následující nastavení v části Nastavení DNS (DNS Settings):

  • Podmíněné předávání DNS (Conditional DNS Forwarding) – z rozevíracího seznamu vyberte privátní službu DNS, která bude předávat požadavky DNS vztahující se k názvu domény. Můžete také vybrat možnost Nová privátní služba DNS (New Private DNS Service) a vytvořit novou privátní službu DNS.
  • Veřejná adresa DNS (Public DNS) – z rozevíracího seznamu vyberte veřejnou službu DNS, která se bude používat při dotazování na názvy domén. Můžete také vybrat možnost Nová služba DNS (New DNS Service) a vytvořit novou veřejnou službu DNS.
   Poznámka: Veřejná služba DNS je v síti VLAN nebo směrovaném rozhraní aktivována pouze v případě, že je v dané síti VLAN nebo směrovaném rozhraní aktivována služba DHCP. Pokyny naleznete v tématu Konfigurace serveru DHCP na rozhraních se směrováním.

  Další informace o vytváření nových služeb DNS naleznete v části Konfigurace služeb DNS.

 4. Na kartě Zařízení (Device) klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
Poznámka: Konfigurace globálního segmentu pro DNS se vztahuje na všechny segmenty vytvořené zákazníkem. Zdrojovou IP adresou je adresa IP pro správu nakonfigurovaná v části Konfigurovat síť VLAN (Configure VLAN). Viz téma Konfigurace sítě VLAN pro profily.