Po instalaci SD-WAN Orchestrator bude k dispozici výchozí profil. Podle potřeby můžete vytvořit další profily.

Vytvoření profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
    Poznámka: Karta Konfigurovat (Configure) je dostupná pouze v případě, že operátor tuto možnost povolil. Pokud pro vás karta není dostupná, kontaktujte svého operátora.
  3. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  4. Na stránce Profily (Profiles) klikněte na možnost Nový profil (New Profile).
  5. Zadejte Název (Name) a Popis (Description) pro nový profil a klikněte na Vytvořit (Create).
  6. Otevře se karta Zařízení (Device), která poskytuje možnosti pro konfiguraci nastavení profilu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace profilů pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.